Grimbergen ondertekent burgemeestersconvenant

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) en Schepen van Leefmilieu en duurzaamheid Eddie Boelens (Groen) ondertekenden in Leuven samen met 56 andere gemeenten in het provinciehuis te Leuven het Europese Burgemeestersconvenant . Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen.

 De gemeente engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

‘Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met gemeentelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan’, aldus Schepen van Duurzaamheid Eddie Boelens.

 Burgemeester Mertens: ‘Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageren we ons om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.’

Grimbergen zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeenten zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting wordt, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant aan als regionale coördinator om de lokale besturen te begeleiden. Zij ondersteunt  de gemeenten met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise