Drie illegalen uit gekraakte huizen Prieelstraat gehaald

De politie Amow heeft donderdagmiddag in de Prieelstraat drie illegalen gehaald uit de vier gekraakte huizen. Dat gebeurde in opdracht van burgemeester Van Elsen (CD&V). Een aannemer sloot de woningen af.

De vier leegstaande en verkommerde huizen werden sinds een tijdje gekraakt. Dat verontruste de buurtbewoners vooral omdat er ’s avonds laat vaak beweging was van mensen die er binnen en buiten liepen.

Burgemeester Koen Van Elsen was een week geleden door omwonenden op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van krakers in de huizen. Van Elsen kreeg dat intussen ook van de politie bevestigd.

Volgens de wet moet de burgemeester eerst de eigenaars sommeren om de huizen deftig af te sluiten, maar al snel bleek dat het hier ging om een ‘onbeheerde nalatenschap’. Het dossier zou in handen zijn van een curator. Er werd daarom contact opgenomen met de dienst Nalatenschappen van de FOD Financiën. Die voerde donderdag rond de middag samen met de politie Amow een controle uit van de woningen.

‘Er werden drie illegalen uitgehaald. Ze werden administratief aangehouden’, zegt commissaris Daniël Noens van de politie Amow. ‘We hebben de dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht. Tegen één van de drie liep al een uitwijzingsbevel.’

Volgens Noens werden in de woningen geen voorwerpen aangetroffen die mogelijk afkomstig zouden kunnen zijn van diefstallen. De ongeruste buurtbewoners brachten de aanwezigheid van de krakers immers ook in verband met diverse inbraken in de buurt de jongste tijd. ‘Daar werden geen bewijzen van gevonden’, aldus Noens.

Een aannemer werd door de dienst Nalatenschappen belast met het voorlopig afsluiten van de woningen, zodat ze niet opnieuw kunnen worden gekraakt. De politie bracht op de deuren ook een opschrift aan ‘geen toegang voor onbevoegden’.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk