‘Nieuwe fuifzaal onbetaalbaar voor jeugd’

De gemeentelijke jeugdraad van Asse (GJA) hield vrijdagavond voor het gemeentehuis van Asse een protestfuifje omdat het toewijzingsreglement van de nieuwe fuifzaal, die eind maart opent, geen ruimte laat voor kleinschalige fuiven.

Het protestfuifje, op het terras voor het gemeentehuis, ging onder de noemer ‘een fuif die wél betaalbaar is’.

De GJA en het Autonoom Gemeentebedrijf Asse (AGA), de beheerder van de gemeentelijke infrastructuur voor sport en vrije tijd, hebben een al een tijdje een verschillende kijk op het reglement en de tarieven voor de nieuwe polyvalente fuifzaal, onderdeel van het nieuwe jeugdcentrum.

De tarieven voor de nieuwe fuifzaal zijn dezelfde als de vroegere zaal ’t Smis, maar de randvoorwaarden worden strenger en kostelijker en dat schrikt de verenigingen duidelijk af.

Zo wil het AGA bij fuiven in de nieuwe zaal het gebruik verplichten van professionele veiligheidsagenten. Het AGA onderhandelde zelf een prijs met een firma: 700 euro voor drie veiligheidsagenten per fuif.

‘Dat is een scherpe prijs, maar het staat de verenigingen steeds vrij om zelf een firma onder de arm te nemen’, zegt Marc Verelst, gedelegeerd bestuurder van het AGA.

De jeugdraad vindt een professionele veiligheidsfirma niet nodig, maar wil met fuifcoaches werken. De jeugddienst biedt die cursus sinds dit jaar aan.

Weinig grote fuiven, veel kleine fuiven

Grootste probleem is dat de fuifcultuur in Asse de laatste jaren helemaal wijzigde. In de oude zaal ’t Smis was het vroeger haast wekelijks volle bak, maar de laatste jaren waren er nog amper vijf verenigingen, genre Moeder Hopland en KSA Walfergem, die nog een vol huis hadden.

‘Een twintigtal kleinere verenigingen week de laatste jaren uit naar het zaaltje van jeugdhuis ’t Bronneken’, zegt Niel De Smedt, voorzitter van de GJA. ‘Dat kost 150 euro, inclusief licht- en geluidsinstallatie. Dat zijn fuiven voor amper honderd mensen.’

‘In het nieuwe jeugdcentrum heeft ’t Bronneken geen apart zaaltje meer. In de nieuwe fuifzaal zit je al onmiddellijk aan een basisbedrag van 2.000 euro, waarvan 750 euro borg. Dan heb je nog geen publiciteit, deejays en decor. Voor kleinere verenigingen is dat niet haalbaar.’

De GJA vraagt dat de fuifzaal kan worden opgedeeld, zodat ook de kleinere fuiven kunnen blijven plaatsvinden, zonder de strenge eisen.

‘Fuifzaal is ondeelbaar’

Maar volgens Verelst is de nieuwe zaal één en ondeelbaar. ‘Een mogelijkheid om op te delen is destijds niet voorzien in het ontwerp’, stelt hij. ‘Anderzijds geloof ik dat, door de aantrekkelijke infrastructuur, kleine fuiven automatisch weer zullen uitgroeien.’

Het AGA wijst er nog op dat verenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad twee keer per jaar een korting van 125 euro kunnen krijgen, waar dit vroeger maar één keer per jaar was.

De beslissing van het AGA is voorwaardelijk. Het is immers de gemeenteraad die steeds het laatste woord heeft als het gaat over de tarieven en het gebruiksreglement. Wellicht is dat laatste woord dus nog niet gevallen.

BANNER ASSE

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk