Provincie doet zelf verkeerstelling in Asse

Het Gentse bedrijf Flow voert donderdag een herkomst- en bestemmingsonderzoek uit van al het verkeer dat door Asse rijdt. Omdat het Vlaams Gewest al jaren aanmoddert met het beloofde onderzoek, neemt de provincie nu zelf het initiatief.

De verkeerstelling duurt slechts één dag. De camera’s met nummerplaatherkenning worden woensdag opgesteld op elf invalswegen van Asse (de deelgemeente). Donderdag 24 oktober registreren ze de hele dag al het verkeer op deze elf plaatsen, telkens in beide richtingen.

Het gaat om een zogenaamd herkomst- en bestemmingsonderzoek (HBO), met de bedoeling een reëel beeld te krijgen over de dagelijkse verkeersstromen door de gemeente.

‘Het gaat voorlopig om een indicatieve telling, in afwachting van een meer uitgebreide meting binnen enkele maanden. De cijfers zijn zeker al bruikbaar, omdat dit soort gedragspatronen doorgaans vrij stabiel is. We gaan ook na of we wel de correcte meetpunten hanteren en of die punten, voor de uitgebreide meting, eventueel moeten worden uitgebreid of aangepast’, zegt Stijn Goossens van de nv Flow.

Elf ringtracés

Het onderzoek kadert in de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). In dat plan werd ook het onderzoek naar elf mogelijke ringtracés opgenomen.

De tellingen zijn nodig voor het milieueffectenrapport, voorafgaand aan het PRUP. Het studiebureau dat het dossier begeleidt zit echter al een hele tijd vast omdat de cijfers uitblijven.

Het Vlaams Gewest engageerde zich al vier jaar geleden tot deze verkeerstellingen, maar de beloofde termijnen werden telkens opgeschoven.

Onlangs nog klonk het bij de bevoegde minister Hilde Crevits (CD&V) dat de gunning ‘omwille van technische en juridische redenen’ niet kon doorgaan. Er is vorige maand een nieuwe onderhandelingsronde opgestart en de minister hoopt in december te kunnen gunnen.

Planningsproces voortzetten

De provincie besliste vorige maand om ‘bij gebrek aan een definitieve beslissing omtrent de uitvoeringstermijn’ zelf de koe bij de horens te vatten. De opdracht van het studiebureau, Antea Group, werd uitgebreid met een verkeerstelling-HBO, kostprijs 28.435 euro.

‘We voeren de telling in eigen beheer uit om zo snel mogelijk over de gegevens te beschikken en het planningsproces vlot te kunnen voortzetten’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser (Open VLD).

De Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse (ARMA), de opvolger van het vroegere actiecomité Geen Ring door Asse, juicht de beslissing van provincie alvast toe.

‘De antwoorden van minister Crevits in dit dossier werden stilaan tragikomisch’, zegt Albert Vanderslagmolen. ‘Wij waren steeds tegen de vroegere doorsteekring omdat er toen nog geen zicht was op de reële verkeersstromen. Ook nu nog steeds niet. Het getuigt van moed dat de provincie nu zelf doorzet.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk