Oppositie maakt zich zorgen over nieuw beleidsplan ruimte

De provincie Vlaams-Brabant begon al in 2014 met de voorbereidingen van dit nieuwe Beleidsplan Ruimte. Voor elke stad en gemeente in onze provincie werd een visie ontwikkeld hoe de ruimte er verder ingevuld moet worden op vlak van wonen, mobiliteit, open ruimte en faciliteiten. Ook voor Affligem werd deze oefening gemaakt. En hoewel dit plan zeker niet tot in detail bepaalt hoe en waar er gebouwd mag worden, maken de Affligemse oppositiepartijen Groen en N-VA zich toch grote zorgen.

Met name deelgemeente Hekelgem ziet het statuut van ‘landelijke dorpskern’ omgezet worden in ‘hoogdynamische woonkern – kerndorp’. “In een landelijke dorpskern is het streven naar een aanbod van kleine wooneenheden, verzameld in een verkeersluw dorpshart. Het doel is niet meer woningbouw en de nadruk ligt op het behoud van het landelijk karakter, de leefbaarheid en de woonkwaliteit”, zo legt Jo Lamberts (Groen) uit.

Daartegenover staat de ‘hoogdynamische woonkern – kerndorp’. “Kerndorpen moeten de dynamiek wonen, bedrijvigheid en voorzieningen opvangen. Hier is het doel algemene verdichting met een minimale woondichtheid van vijftien woningen per hectare. Bovenop dat alles komt er ook nog ruimte voor lokale voorzieningen”, aldus Lamberts. Dit zet volgens Groen Affligem het dorpse karakter van Hekelgem onder druk.

Maar de vrees dat de deur nu open gezet wordt voor meerdere, grootschalige bouwprojecten is volgens burgemeester Walter De Donder (LB) ongegrond. “Als bestuur nemen we al langer een duidelijk standpunt in en dat is dat Affligem groen moet blijven met veel open ruimtes. Maar tegelijk zullen we ook dichter op elkaar moeten gaan wonen in kleinere wooneenheden, maar op een verantwoorde manier. Dat wil zeggen: appartementen in de kern zijn mogelijk, maar dan als urban villa’s met ondergrondse parking, veel groen en niet hoger dan drie bouwlagen.”

Toch is Groen allerminst gerust gesteld, zeker ook na de reactie tijdens de laatste gemeenteraad waarin de burgemeester stelde dat het louter om een naamsverandering zonder gevolgen zou gaan. Groen en N-VA roepen dan ook op om voor 1 maart bezwaar in te dienen bij het provinciebestuur. Dan loopt de publieke consultatieronde van het nieuwe beleidsplan, dat overigens via de website www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be te raadplegen valt, af.

“Maar sowieso zit dit beleidsplan nog in een opstartfase en gaat het bovendien nog zeer breed”, legt burgemeester Walter De Donder uit. “Vanuit dit Beleidsplan kunnen we op gemeentelijk niveau specifieke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) ontwikkelen, ook voor het dorp Hekelgem. Dat zal vanuit stuurgroepen en de gecoro gebeuren. Dat zal zeker geen gemakkelijke oefening worden die nog zeker twee jaar in beslag zal nemen.”

Topartikels editie Ninove-Dender