Barst in Affligemse meerderheid: geen zones 30 in Essene en Teralfene

In Affligem bracht de discussie over de invoering van de zones 30 in de dorpscentra van Essene en Teralfene een eerste barst aan het licht in de coalitie van de Lijst Burgemeester en de N-VA.

Beide zones 30 werden vanavond door de gemeenteraad verworpen, omdat de drie N-VA-schepenen zich onthielden en de twee N-VA-raadsleden tegenstemden, samen met de oppositie. Er komt dus voorlopig geen drastische uitbreiding van de zone 30 in Essene en Teralfene.

Burgemeester Walter De Donder (LB) verdedigde de invoering van de maatregelen met het mobiliteitsplan van Affligem in de hand. Dat plan dateert uit 2002, maar werd met een “sneltoets” geactualiseerd in 2008 en 2011. “De zones 30 voor de dorpskernen van Teralfene en Essene staan er letterlijk in (bij de aanpassing van het mobiliteitsplan in 2011, red.). Dit is dus enkel een uitvoering van het al veel eerder goedgekeurde mobiliteitsplan”, aldus De Donder.

Oppositiefractie Open VLD stuurde aan op een referendum over de materie, maar de partij vond daarvoor geen enkele steun bij de andere fracties. “Voor de duidelijkheid: wij zijn ook voor zones 30, maar enkel als er tegelijk een duidelijk programma aan gekoppeld wordt om ook de wegeninfrastructuur in die zin aan te passen”, zei Tim Herzeel, fractieleider van Open VLD. “Het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) heeft vorig jaar nog duidelijk gesteld dat voor zones 30 een aanpassing van de infrastructuur van het grootste belang is om te komen tot een mentaliteitswijziging.”

Volgens de burgemeester is de politie echter overtuigd dat men de zones 30 eerst moet opleggen en men pas daarna de inrichting moet aanpakken.

Oppositiefractie Affligem.nu baseert zich vreemd genoeg op hetzelfde gemeentelijke mobiliteitsplan om de geplande zones 30 af te schieten. “In dat plan staat dat men eerst de 50 km moet doen naleven, met meer controles”, zegt raadslid Stijn Stassijns (Affligem.nu). “De provincie suggereert trouwens dat het plan intussen te oud is.”

De partij pakt ook uit met de resultaten van een eigen online-enquête waaruit moet blijken dat in Teralfene slechts 12,9 procent van inwoners de maatregel steunt en in Essene slechts 16,3 procent.

De N-VA bleef dan weer volledig afzijdig in het debat. De partij probeerde voor de aanvang van het debat eerst om beide punten te laten verdagen, maar ze werd daarin niet gesteund door de LB. Ook de oppositie, die een barst rook in de meerderheid, ging daar uiteraard niet in mee. Net voor de stemming richtte enkel schepen Guy Uyttersprot (N-VA) zich even tot de burgemeester met de woorden: “U kent onze standpunten”.

Bij de stemming voor beide punten kwam het uiteindelijk tot een gelijk aantal stemmen: tien voor (LB), tien tegen (Open VLD, Affligem.nu en de N-VA raadsleden Elke Van den Winckel en Jonas Van Vaerenbergh), bij drie onthoudingen (de N-VA-schepenen). Bij een gelijk aantal stemmen op een gemeenteraad is een punt automatisch verworpen.

Geen ad hoc maatregelen

N-VA verklaarde achteraf helemaal niet tegen een eventuele uitbreiding van de zone 30 te zijn, maar het huidige mobiliteitsplan is volgens de partij eerst aan een grondige herziening toe.

“We zijn tegen ad hoc maatregelen die ons inziens onvoldoende met metingen en onderliggende gegevens onderbouwd zijn”, zegt N-VA-voorzitter Frank Van Gool.

“Het voorstel werd vanuit het overleg tussen burgemeester en politie opgemaakt, zonder verder overleg in het college. Dit lijkt ons enkel aanvaardbaar bij acute en ernstige situaties die absoluut onveilig zijn. De precieze afbakening van de zones 30 en de manier waarop die past in een globale mobiliteitsvisie dient eerst ernstig bestudeerd te worden door specialisten.”

Zie ook eerder: