Affligem schaft huisvuilbelasting af

Affligem schaft volgend jaar de huisvuilbelasting definitief af. Het ‘nieuwjaarsgeschenk’ werd vanmiddag aangekondigd door het gemeentebestuur van LB en N-VA.

In Affligem betaalden de gezinnen sinds 2009 nog ieder jaar een huisvuilbelasting van 50 euro, na het toenmalige gemeentepact met de Vlaamse overheid. Daarvoor bedroeg die belasting 105 euro (gezinnen en zelfstandigen) en 70 euro (alleenstaanden).

Affligem was echter jarenlang een van de slechtste leerlingen van Vlaanderen op vlak van afvalbeleid en daarom stapte de gemeente begin 2014 over naar de Intercommunale Land van Aalst (ILvA).

Het resultaat was snel merkbaar. In 2014 daalde het totale afvalvolume al met 28 procent, ook al ging het deels nog om een overgangsjaar.

“In de eerste acht maanden van 2015 is het afvalvolume nogmaals gedaald met 19 procent, waardoor Affligem nu aan 269 kg afval per jaar en per inwoner zit. Dat is beter dan het algemene ILvA-gemiddelde van 279 kg”, zegt Bert De Roeck, schepen van Financiën en Milieu.

Het jaarlijkse bedrag dat de gemeente moet opleggen voor het afvalbeheer daalde intussen van 780.000 euro naar 380.000 euro.

“We maakten binnen de meerderheid enkele jaren geleden een politieke afspraak dat de huisvuilbelasting, die jaarlijks toch nog goed was voor 250.000 euro, op termijn kon afgeschaft worden op twee voorwaarden”, zegt burgemeester Walter De Donder (LB).

“Eerste conditie was dat Affligem inzake afval beter moest doen dan het ILvA-gemiddelde. Die is nu voldaan. Tweede voorwaarde was dat onze financiële meerjarenplanning zeker niet in gevaar mocht komen door het schrappen van die 250.000 euro. Ook dat blijkt het geval. We kunnen in 2019 nog steeds een autofinancieringsmarge van 650.000 euro voorleggen.”

“De gemeentelijke belastingen worden bovendien meer socialer want de huisvuilbelasting was voor iedereen gelijk”, aldus de meerderheid.