Geen nieuwe brug in Lombeekstraat voor 2020

Een nieuwe brugverbinding over de E40 in de Lombeekstraat in Essene is nog niet gepland in de eerstkomende vier jaar.

Vlaams volksvertegenwoordiger Michel Doomst (CD&V) stelde aan Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) enkele vragen met betrekking tot de brugdossiers in de Lombeekstraat en Tenbos.

De brug in de Lombeekstraat moest na een ongeval eind 2010 worden afgebroken. Er is al enkele jaren een voorontwerp voor een nieuwe brug, maar veel schot komt er niet in.

De brug belooft bovendien duur te worden, onder meer door de nieuwe Europese hoogtenormen en het gebrek aan ruimte op de middenberm op die plaats.

‘In de Vlaamse meerjarenplanning tot 2019 is voor deze brug momenteel echter geen geld voorzien’, zegt schepen van Mobiliteit Guy Uyttersprot (N-VA).

Affligem en Ternat dringen al jaren aan op een brug waar ook autoverkeer over kan, zij het beurtelings over één rijstrook. Dat zou de kostprijs van de brug binnen de perken kunnen houden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) denkt op langere termijn ook aan nieuwe bruggen in Tenbos. Op die plaats zijn er thans drie bruggen op anderhalve kilometer en het lijkt onwaarschijnlijk dat die alle drie worden vervangen.

Er zijn tellingen gebeurd op de bruggen ter hoogte van de Kleistraat, Tenbos en Balleistraat. De resultaten worden verwerkt en worden binnenkort met de gemeente Affligem en de stad Aalst besproken.