Publiek mag kunstwerk kiezen voor rotonde N208

De nieuwe rotonde op de N208 aan het station van Liedekerke krijgt tegen 2017 een groots kunstwerk gemaakt door Patrick Van Craenenbroeck. Het publiek kan tot eind augustus kiezen uit een van de drie ontwerpen.

Het kunstwerk is een initiatief van de Vrienden van Affligem, een ‘gezelschap van ondernemers en prominente figuren uit het weidse Land van Affligem, die zich nauw verbonden voelen met de streek, de gemeente en het abdijbier’. Onder hen onder meer Jan Callebaut, Dirk De Nul, Kurt Rollier en Johan Van de Velde.

Dezelfde Vrienden realiseerden eerder ook de brouwketel op de rotonde in de Bellestraat in Affligem op het kruispunt van de drie deelgemeenten Teralfene, Hekelgem en Essene.

Dit keer kijken de Affligemnaren net over de grens, naar de vernieuwde rotonde op de N208 in het kader van de grootscheepse heraanleg van de stationsomgeving van Liedekerke, een bouwproject dat nog tot 2017 duurt.

De Vrienden willen met een bijzonder kunstproject de vriendschap en het goede nabuurschap beklemtonen tussen Affligem en Liedekerke. ‘En waar kan dat beter dan op deze rotonde, een symbolische plaats van waar je vier richtingen uit kan’, aldus de Vrienden. ‘In zijn huidige vorm draagt het weinig bij aan de omgeving. Een fraai kunstwerk moet de kers op de taart worden.’

Er was alvast geen discussie over wie het kunstwerk zou maken. Patrick Van Craenenbroeck (62), geboren in Liedekerke en wonend in de Affligemse deelgemeente Teralfene, geniet over alle grenzen een grote bewondering. In de regio zijn onder meer de Dikke van Pamel en de Papeter (Essene) gekende kunstwerken van zijn hand en momenteel staat zijn werk zelfs in het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Milaan.

Van Craenenbroeck bezorgde in zijn enthousiasme de Vrienden drie 3D-schetsen met uiteenlopende concepten: ‘Sporen van tijdloosheid’, ‘Wachten’ en ‘Geen einde zonder begin’. ‘Zelf wilden we niet kiezen, dus beslisten we dat de inwoners van Affligem en Liedekerke tot eind augustus zelf hun voorkeur mogen kenbaar maken. Dat gebeurt via de website www.goedegeburen.be.’

Begin september wordt de keuze bekend en kan Van Craenenbroeck aan de slag. Welke keuze het ook wordt, een huzarenstuk wordt het in elk geval want elk kunstwerk bestaat uit meervoudige figuren van elk drie meter en meer.

Aan het project wordt ook een crowdfunding gekoppeld via CroFun.be. De jonge Affligemse student Brian Rollier maakt er meteen zijn masterproef van aan de Universiteit Gent. Ook beide burgemeesters, Walter De Donder (Affligem) en Luc Wynant (Liedekerke), verlenen hun steun aan het kunstproject.