Parket vervolgt afwezige bureauleden verkiezingen

Het parket Halle-Vilvoorde dagvaardt 129 bijzitters en 1 voorzitter die op 25 mei niet of te laat opdaagden tijdens de verkiezingen.

De betrokkenen verschijnen voor de correctionele rechtbank op twee themazittingen op 29 oktober en 7 november.

Volgens het parket hebben ze zich zonder wettige reden niet of te laat aangemeld in het bureau waar ze waren aangewezen voor de verkiezingen op 25 mei. Ze gingen ook niet in op het voorstel tot minnelijke schikking.

288 andere personen gingen wel in op het voorstel tot minnelijke schikking, dat 250 euro bedroeg voor de bijzitters en 500 euro voor  de voorzitters.

Wie kon aantonen dat ze een wettige reden hadden voor hun afwezigheid, zoals een medisch attest of omdat ze het voorafgaand akkoord van de vrederechter hadden, wordt niet vervolgd.

‘Het parket wil hiermee een duidelijk signaal geven dat ieder die zich tracht te onttrekken aan zijn burgerplicht om als bijzitter of voorzitter te zetelen tijdens de verkiezingen, vervolgd zal worden’, zegt Carol Vercarre, Substituut-procureur des Konings en parketwoordvoerder.

Lees ook:

Topartikels bij Goeiedag.be