‘Kleurrijk Café’ landt in jeugdhuis Avilo

In het jeugdhuis Avilo in de Kerkstraat 82 in Hekelgem vindt maandag 15 september voor het eerst het ‘Kleurrijk Café’ plaats

Het gaat om een nieuw integratie-initiatief van de vzw Salisa, dat een voortrekkersrol wil spelen in het samenbrengen van inwoners in Affligem.

Salisa staat voor ‘Samen Leven Lisanga Dd’. Deze vzw werd door de Affligemse cultuurraad en de federatie Internationaal Comité erkend.

Eén van de doelen van Salisa is het organiseren van formele en informele ontmoetingsplaatsen voor het opbouwen van onderling respect.

Daarom worden het komende werkjaar een aantal bijeenkomsten in het jeugdhuis georganiseerd. Elk Kleurrijk Café nodigt iedereen in de gemeente uit om samen te komen, een praatje te maken, elkaar te leren kennen en te genieten bij een hapje en een drankje.

De eerste afspraak op maandag 15 september heeft plaats van 19 tot 21 uur en heeft als thema Wereld Melodie, een muziekcafé met een breed gamma aan genres (rock ‘n roll, klassiek, djembé, meezingers).

Op 19 november volgt een filmcafé. In 2015 zijn de thema’s lachen, koken en dansen.

Meer info op www.samenlevenlisangadd.be/nl, op Facebook Salisa Samenleven Lisanga of bij coördinator Nadina Raysa, 053-42.04.78.