Windhoos Teralfene niet erkend als ramp

De Directie  Rampenschade van de Vlaamse Gemeenschap heeft aan de provincie Vlaams-Brabant laten weten dat de vraag van de gemeente Affligem om de hevige windvlagen van 3 januari te erkennen als natuurramp een ongunstige beoordeling gegeven. 

In Affligem waren er vooral in de deelgemeente Teralfene tientallen schadegevallen, zie onze verslaggeving van toen.

‘De schade die in verschillende gemeenten werd geleden voldoet niet aan de erkenningscriteria tot algemene ramp’, zegt burgemeester Walter De Donder (LB). ‘ Men kwam tot deze beslissing na doorlichting van de gegevens – foto’s en cijfergegevens – en de vaststellingen van het KMI.’

Er zal dus door het Rampenfonds geen erkenningsdossier worden voorgelegd aan de Ministerraad. 

‘Wij hebben als gemeente ondersteuning gegeven aan de getroffen inwoners en hulp bij het indienen van de dossiers.  Dat was op dat moment de taak van de gemeente, maar het is uiteindelijk een hogere instantie die beslist’, aldus De Donder.