Stand van zaken herinrichting stationsomgeving Liedekerke – december 2013

Drie maanden na de start van de grootschalige herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke blijkt het, althans in de stationsomgeving zelf, zeer goed mee te vallen met de hinder. Het agentschap Wegen en Verkeer verspreidde een nieuwe nieuwsbrief met een actuele stand van zaken en een overzicht van de eerstvolgende werkzaamheden.

  • Tot april 2014 werkt de aannemer verder aan de rotonde van de Affligemsestraat (N207) en de Stationsstraat (N208).
  • In januari voeren de nutsmaatschappijen werken uit aan de even zijde van de Affligemsestraat. Vanaf februari wordt het verkeer in de Affligemstraat aan deze zijde georganiseerd.
  • Ondertussen blijft de verkeerssituatie ongewijzigd: het verkeer in de rijrichting van het centrum van Liedekerke wordt omgeleid via het industrieterrein en het verkeer dat naar de E40 rijdt, zal nog steeds via de Affligemsestraat kunnen rijden.
  • De aansluiting van de rotonde met de Driesstraat blijft nog in de beide rijrichtingen afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.
  • De eerstvolgende verandering in de verkeerssituatie in januari is miniem: het verkeer op de rotonde zal vanaf dan anders afgewikkeld worden op de rotonde, maar dezelfde omleidingen blijven in voege blijven.

Herinrichting rotonde

Sinds 3 oktober is de tijdelijke rijweg voor het verkeer ter hoogte van de rotonde in gebruik. De werken aan de nieuwe rotonde zijn ondertussen volop in uitvoering.

De rioleringswerken, funderingswerken en betonneringswerken zijn afgerond. In een volgende fase worden de armen die op de rotonde aansluiten afgewerkt. Dat gebeurt waarschijnlijk in de loop van december, als het niet te koud of te nat wordt.

Ecobrug

De palen waarop de ecobrug over de vallei van de Bogijnengracht geplaatst wordt staan klaar. Ook de zolen en de landhoofden van de brug zijn afgewerkt. (foto onder)

De aannemer plaatst nu de bekisting voor het brugdek waarover het verkeer zal rijden. Als de weersomstandigheden het toelaten zal net voor het kerstverlof beton gestort worden op het brugdek.

Afbraak oud stationsgebouw

De afbraak van het oude stationsgebouw is voorzien vanaf januari 2014. In december worden al voorbereidende kabelwerken uitgevoerd.

Nutsmaatschappijen

De waterleiding in de Affligemsestraat tussen het oude stationsgebouw en de Stationsstraat wordt vernieuwd.

De waterleiding in het natuurgebied de Vallier zal onder het natuurgebied worden aangelegd door middel van een gestuurde boring.

De boorinstallatie wordt opgesteld aan café Ex Aequo, de uitvoering van de boring is voorzien in december.

Handelaars bereikbaar

De handelaars blijven tijdens de werken van de nutsmaatschappijen steeds bereikbaar via de reeds bestaande omleiding (Nijverheidszone Begijnenmeers).

stationsomgeving Liedekerke ecobrug

BANNER LIEDEKERKE