Recreatie aan de Dender krijgt vorm

Milieuverenigingen en buurtbewoners hebben in Aalst de eerste bomen geplant in het toekomstige park tussen Dender en industriegebied Wijngaardveld. De strook langs de Dender wordt een park.

Het Wijngaardpark of het Park Aalst Noord is al enkele jaren het thema van de Big Jump. Het dossier raakt eindelijk in een stroomversnelling met de studie die de stad Aalst liet maken over de herinrichting van de bedrijventerreinen ten noorden van Aalst.

Daarin is sprake van ‘behoud van de groenstrook met tijdelijke natuur met nieuwe fiets- en wandelpaden’.

Natuurpunt en vzw Mier ontwierpen een inspirerende visieschets. Langs het industrieterrein Wijngaardveld ten Noorden van het stadscentrum, van viaduct tot zwaaikom, ligt een dertig meter brede groenstrook van ongeveer één km lengte.

Deze zone biedt veel mogelijkheden voor zachte recreatie en natuur vlakbij enkele stadswijken.