Wijngaardveld, Lion D'or en Tragel worden mooier

De stad Aalst wil in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen het openbaar domein van DenderNoord (Lion D’Or, Wijngaardveld, Tragel, Hofstade, Gilbos) opwaarderen om dit verouderde bedrijventerrein te revitaliseren.

De stad wil hiermee tegemoetkomen aan een aantal uitdagingen inzake verkeersstructuur, gevaarlijke kruispunten, ontsluiting, parkeren, beeldkwaliteit, groenvoorzieningen en wateroverslag.

De stad zet voor DenderNoord in op een kwaliteitsvolle en duurzame herinrichting van het bedrijventerrein. Hierbij wordt aandacht besteed aan een vlotte verkeerscirculatie, een efficiënt ruimtegebruik, een heldere parkeerorganisatie en een kwaliteitsvolle uitstraling om te voldoen aan de normen van een modern bedrijventerrein. De herinrichting van het openbaar domein zorgt voor een versterking van de economische dynamiek.

Bernard De Potter, leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, bevestigt: “Inzetten op de verouderde bedrijventerreinen is zeer belangrijk. Veel investeerders starten hun zoektocht naar bedrijfshuisvesting door te kijken naar onbebouwde bedrijfskavels op een nieuw bedrijventerrein. Maar gaandeweg bekijken ze ook de alternatieven waaronder leegstaande bedrijfspanden, locaties in het stadsweefsel enzovoort en dan is het voor een bedrijf belangrijk te weten dat er geïnvesteerd wordt om de zone aantrekkelijk te houden of te maken.”

Voor de opmaak van het herinrichtingsplan DenderNoord heeft de Stad Aalst met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen een consortium aangesteld. Ook een vertegenwoordiging van de bedrijvenvereniging werd nauw betrokken bij de opmaak van het plan.

“Dat de stad zelf ook de opstart van de bedrijventerreinvereniging heeft ondersteund en ermee in dialoog is gegaan, stemt mij ook hoopvol voor het welslagen van het revitaliseringsproject,” aldus Bernard De Potter.

De bedrijventerreinen Wijngaardveld, Lion D’or en Tragel in Aalst worden groener, verkeersveiliger met vrijliggende fietspaden en krijgen een meer efficiënte parkeerorganisatie. Het bedrijventerrein zal vlot bereikbaar zijn via een rechtstreekse aansluiting op de ring en de N41.

Kwaliteitsvolle, collectieve parkeerfaciliteiten in combinatie met kortparkeerstroken voor vrachtwagens zorgen voor een vlotte verkeerscirculatie. De bushaltes worden opgewaardeerd en er worden veilige oversteekplaatsen voorzien.

Werknemers kunnen gebruikmaken van vrijliggende, veilige fietspaden langsheen de hoofdontsluitingswegen. Een tijdelijke parkinrichting van de groenstrook langs de Dender biedt een aangename verblijfsruimte voor werknemers, omwonenden en passanten.

Een tijdelijk halfverhard jaagpad op rechteroever zorgt voor een recreatieve ontsluiting voor trage weggebruikers. Dit pad loop vanaf de groenstrook langs de Victor Bocquéstraat tot de open ruimte ten noorden van het Wijngaardveld