Nieuwe sluis en fietsbrug in Aalst zijn slechts voorbode

Vanmorgen werd de eerste spadesteek gegeven van de nieuwe stuwsluis in Aalst. De stuw en sluis in Aalst en worden volledig vervangen. Het nieuwe complex komt een kilometer verder te liggen, voorbij de Zeebergbrug.

stuwsluis dender aalst 1Door de komst van de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen, waardoor de bodem verlaagd en de oever aangepast moet worden.

Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw met een uniek uitkijkplatform. Er komt ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage maakt het vissen makkelijker om langs de stuw en de sluis te zwemmen.

Ook de oevers worden heringericht. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de toekomst bevaarbaar. Ondertussen maakt de stad Aalst meer ruimte vrij om te wonen langs het water.

Beide projecten maken wonen en werken langs de Dender aangenamer en veiliger. De werken op het terrein gingen in maart 2015 van start en zullen minstens 5 jaar duren.

Fietsersbrug

Met de bouw van een fietsers- en voetgangersbrug aan de nieuwe stuwsluis in Aalst stopt de stad niet met het nemen van fietsvriendelijke maatregelen.

“Langs de Dender zijn er nog een aantal missing links voor fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Op die stukken willen we de komende jaren nieuwe fietsinfrastructuur realiseren.” De schepen maakte het nieuws vandaag al bekend, ook al is de persconferentie pas morgenvroeg.

De fietsbrug aan de sluis zal de natuurgebieden Gerstjens en Osbroek met elkaar verbinden.

“Tegelijk wordt dit ook een nieuwe belangrijke verbinding tussen verschillende fietsroutes”, legt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) uit.

“De nieuwe fietsbrug zal naadloos aansluiten op een nieuw vrijliggend fietspad in de Erembodegemstraat. Zo zal ook het nieuwe sportcomplex Schotte snel met de fiets bereikbaar zijn vanaf het fietspad langs de Dender en verderop de woonbuurten aan Immerzeel en Brusselsesteenweg in Erembodegem.”

De nieuwe fietsbrug is een investering van de stad Aalst en Waterwegen en Zeekanaal. Ondertussen wordt er ook werk gemaakt van de fietspaden langs de Dender.

“Zo is er het stukje langs de Dender tussen de Zeebergbrug en de Hoge Vesten. Ook daar is er momenteel niets voor fietsers. We hebben al wat ideeën, maar alles staat nog in de kinderschoenen. Zeker is wel dat we ook die missing link zo snel mogelijk willen wegwerken in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen”, zegt Casaer.

Station

In het project van de ontwikkeling van de stationsomgeving is ook een fietsers- en voetgangersbrug gepland.

“Die brug moet dan weer de verbinding maken tussen rechter- en linkeroever en de omrij-afstanden voor fietsers beperken”, aldus nog Casaer.

“Tenslotte rest nog het deel langs de Dender vanaf de Zwarte Hoekbrug tot aan de Doorsteeklaan in Hofstade. Ook daar willen we op middellange termijn (3-5 jaar) fietspaden. Op 26 april leggen we alvast een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aalst en de provincie Oost-Vlaanderen voor aan de gemeenteraad in functie van de realisatie van een fietspad van de Kammestraat tot de Doorsteeklaan.”

Fietsen wordt de komende jaren in Aalst steeds belangrijker.

“Als we onze stad leefbaar willen houden, zal de fiets een steeds groter deel van onze verplaatsingen moeten gaan uitmaken”, besluiten Van de Steen en Casaer. “We willen er dan ook over waken dat fietsers zich overal op een veilige, snelle en aangename manier kunnen verplaatsen. Daarnaast willen we er ook voor zorgen dat recreatieve fietsers graag in onze stad blijven rondrijden.”