Personeel Brantano haalt opgelucht adem

De fa­mi­lie Torfs (Schoe­nen Torfs) en Die­ter Pen­nin­ckx (Clau­dia Sträter, CKS) kopen samen met de ei­ge­naar van de Ne­der­land­se kle­ding­ke­ten Miss Etam het in nood ver­ke­ren­de Bran­ta­no, met hoofdzetel in Erembodegem (Aalst).

Bran¬≠ta¬≠no zit in moei¬≠lij¬≠ke pa¬≠pie¬≠ren omdat zijn moe¬≠der¬≠be¬≠drijf, het Ne¬≠der¬≠land¬≠se Ma¬≠cin¬≠tosh Re¬≠tail, in de¬≠cem¬≠ber fail¬≠liet is ver¬≠klaard. Als niet snel een over¬≠ne¬≠mer zou wor¬≠den ge¬≠von¬≠den, zou ook Bran¬≠ta¬≠no, dat markt¬≠lei¬≠der is in Belgi√ę, de boe¬≠ken moe¬≠ten neer¬≠leg¬≠gen.

Maar zover komt het niet. De Ne­der­lan­der Rens van de Schoor, die ei­ge­naar is van de Ne­der­land­se kle­ding­win­kel­ke­ten Miss Etam, neemt Bran­ta­no over.

Daar­bij krijgt hij de steun van en­ke­le Bel­gen die ste­vig hun spo­ren ver­diend heb­ben in het mo­de­win­kel­land­schap. Van de Schoor zal Bran­ta­no samen kopen met de hol­ding van de fa­mi­lie Torfs, die al ac­tief is met de keten Schoe­nen Torfs.

Ook Die­ter Pen­nin­ckx stapt in het pro­ject. Hij is de CEO van FNG Group, een be­drijf dat kle­ding­mer­ken en -ke­tens in han­den heeft zoals CKS, Fred & Gin­ger en Clau­dia Sträter.

Bran¬≠ta¬≠no heeft 130 win¬≠kels in Vlaan¬≠de¬≠ren, Brus¬≠sel en Wal¬≠lo¬≠ni√ę. De keten boekt 140 mil¬≠joen euro omzet en een nipte winst.