Personeel Brantano haalt opgelucht adem

De fa­mi­lie Torfs (Schoe­nen Torfs) en Die­ter Pen­nin­ckx (Clau­dia Sträter, CKS) kopen samen met de ei­ge­naar van de Ne­der­land­se kle­ding­ke­ten Miss Etam het in nood ver­ke­ren­de Bran­ta­no, met hoofdzetel in Erembodegem (Aalst).

Bran­ta­no zit in moei­lij­ke pa­pie­ren omdat zijn moe­der­be­drijf, het Ne­der­land­se Ma­cin­tosh Re­tail, in de­cem­ber fail­liet is ver­klaard. Als niet snel een over­ne­mer zou wor­den ge­von­den, zou ook Bran­ta­no, dat markt­lei­der is in België, de boe­ken moe­ten neer­leg­gen.

Maar zover komt het niet. De Ne­der­lan­der Rens van de Schoor, die ei­ge­naar is van de Ne­der­land­se kle­ding­win­kel­ke­ten Miss Etam, neemt Bran­ta­no over.

Daar­bij krijgt hij de steun van en­ke­le Bel­gen die ste­vig hun spo­ren ver­diend heb­ben in het mo­de­win­kel­land­schap. Van de Schoor zal Bran­ta­no samen kopen met de hol­ding van de fa­mi­lie Torfs, die al ac­tief is met de keten Schoe­nen Torfs.

Ook Die­ter Pen­nin­ckx stapt in het pro­ject. Hij is de CEO van FNG Group, een be­drijf dat kle­ding­mer­ken en -ke­tens in han­den heeft zoals CKS, Fred & Gin­ger en Clau­dia Sträter.

Bran­ta­no heeft 130 win­kels in Vlaan­de­ren, Brus­sel en Wal­lo­nië. De keten boekt 140 mil­joen euro omzet en een nipte winst.

Royaal Lokaal
Je zou ook interesse kunnen hebben in...