Huisvuilzak van 45 liter blijkt slechts 30 liter, ILvA trekt voorraad terug

De afvalintercommunale ILvA neemt alle kleine (gele) huisvuilzakken van 45 liter onmiddellijk uit de rekken omdat de kwaliteit te wensen overlaat, maar vooral ook omdat ze in de realiteit slechts dertig liter kunnen bevatten.

Een kwaliteitsonderzoek van Test-Aankoop legde de problemen bloot. De kwaliteit voldoet niet altijd aan de Europees opgelegde normen en bij de laboratoriumvaltest blijken ze niet aan de normen te voldoen.

Belangrijker is het probleem met het volume van de zakken. De zakken die besteld zijn als 45 literzakken, blijken in realiteit slechts 30 liter te kunnen bevatten. “Slechts door het onderzoek van Test-Aankoop is ILvA hiervan op de hoogte gebracht”, aldus de intercommunale.

Volgens ILvA waren er over de kleine zakken nooit klachten van de gebruikers, maar dit type wordt dan ook door slechts drie procent van de gezinnen gebruikt.

Toch tilt ILvA zwaar aan deze situatie. “ILvA wil zich bij de gebruikers van de kleine zakken excuseren voor dit ongemak. Het is uiteraard onaanvaardbaar dat inwoners slechts 30 liter ter beschikking krijgen waar 45 liter staat opgegeven.”

Daarom trekt ILvA de volledige voorraad kleine zakken uit de winkelrekken terug. Inwoners die dat wensen, kunnen op korte termijn de kleine zakken inleveren aan 1,20 euro per zak. ILvA zal de inwoners zo spoedig als mogelijk informeren waar en wanneer het terugbrengen van de zakken kan starten. Inwoners die verkiezen hun kleine zakken niet in te leveren kunnen die zakken in elk geval blijven gebruiken.

ILvA belooft in de toekomst de zakken bij levering aan grondige controles door externe labo’s te onderwerpen en ze slechts te verspreiden als ze voldoen aan de opgelegde normen.

De nieuwe kleine zakken zullen een reële inhoud van 30 liter hebben. “Dit formaat blijkt voor kleinere huishoudens met weinig afval veel handiger dan de grote zakken van 60 liter. De nieuwe zakken van 30 liter zullen in omloop gebracht worden met een aangepaste prijs van 1 euro per stuk. Vanaf 22 februari 2016 zullen ze in de winkelrekken liggen, nadat uit onderzoek gebleken is dat zij aan alle normen voldoen.”

Voort wordt aan de producent in gebreke gesteld. Hij moet zich verantwoorden voor het leveren van zakken met een foutieve inhoud, die bovendien niet altijd aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen. ILvA overweegt verdere juridische stappen.

Volgens ILvA is de gewone huisvuilzak van 60 liter eveneens getest door een erkend laboratorium. Zowel het volume als de valtest leverden hier geen problemen op.