VIDEO: Aalst krijgt unieke collectiestukken priester Daens

De stad Aalst ontving van Dr. Jan Dockx uit Antwerpen een aantal bijzondere collectie­stukken die verband houden met priester Adolf Daens: een stola in goudbrokaat, vier pagina’s origineel handschrift van Daens, drie dagboeken met gedichten van de daensistische priester Edward Claesen en nog enkele markante boeken over priester Daens en de daensistische beweging.

De stola is het meest markante stuk in de collectie: ‘Ik ken de herkomst zeer goed via mijn nonkel pastoor en dr. Lenaerts uit Mortsel die verwant was aan de familie Delafortrie’, bevestigt dr. Jan Dockx.

Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) toont zich verheugd over de schenking: ‘De handgeschreven vellen van Daens zijn een zeldzaamheid. Ze verdienen een mooie plaats in onze collectie. Schenkingen zoals deze zijn zeer welkom.’

Schepen Ann Van de Steen (SD&P) kon Dr. Jan Dockx overtuigen om de voorwerpen aan de stad Aalst over te maken: ‘Jan wilde vooral zekerheid dat de collectie goed bewaard zou worden. Ik heb hem verzekerd dat we er zorg voor zullen dragen.’