Randparking komt in Kwalestraat

Het stadsbestuur van Aalst kende het Agentschap Wegen en Verkeer een vergunning toe voor de aanleg van twee tijdelijke randparkings.

‘In het kader van de ingrijpende werken aan de ring, met de ondertunneling van de Boudewijnlaan, willen we de verkeershinder zoveel mogelijk beperken. De aanleg van dergelijke parkings kadert hierin’, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P).

Om het verkeer op de ring van Aalst vlotter en veiliger te laten verlopen, worden vanaf dit jaar drie gevaarlijke kruispunten heraanlegd. ‘Maar we kunnen deze verkeersonveilige situatie niet oplossen zonder verkeershinder’, legt schepen Casaer uit.

‘Een belangrijke verkeersas zal immers niet bruikbaar zijn. Daarom treffen we zoveel mogelijk maatregelen om die hinder te beperken. Eén daarvan is de aanleg van randparkings. Tijdens de werken zullen deze vlot bereikbaar blijven.’

‘Mensen die in de stad werken, kunnen met collega’s daar afspreken om vervolgens slechts met één wagen de stad binnen te rijden. Maar de parkings bevinden zich ook in de nabijheid van bushaltes of een fietsenstalling. Wie wil, kan van daaruit het openbaar vervoer of de fiets nemen.’

De vergunde parkings komen op het grondgebied van Nieuwerkerken, ter hoogte van de Kwalestraat.