Dender wil Eendracht Aalst niet in Van Roy-stadion

Het ziet er steeds slechter uit voor Eendracht Aalst. De club wou via het huurcontract van Terjoden-Welle tijdelijk verhuizen naar Denderleeuw maar heeft hierbij blijkbaar bruggen opgeblazen met FCV Dender.

Volgend bericht staat op de website van Dender :

‘Gisteren ontving onze club een schrijven van Eendracht Aalst waarbij werd medegedeeld dat zij had beslist om een fusie aan te gaan met SK Terjoden-Welle teneinde vanaf 01.06.2015 gebruik te kunnen maken van ons stadion. Dit schrijven kan hieronder gelezen worden.’

‘Op dezelfde dag vond een bijeenkomst plaats met een delegatie van Eendracht Aalst waarbij deze laatste het ingenomen standpunt zonder verdere uitleg heeft bevestigd. Het spreekt voor zich dat onze club deze drieste handelswijze allerminst apprecieert en de aanspraken van Eendracht Aalst ten zeerste afwijst.’

‘Onafgezien van de juridische aspecten die aan deze zaak verbonden zijn, wenst onze club op geen enkele wijze geschaad te worden door de stadionproblematiek die reeds jaren is gekend door Eendracht Aalst en waarvoor desondanks geen tijdige oplossing werd gevonden.’

‘Onze club heeft daarentegen over de jaren heen wĂ©l belangrijke investeringen gedaan in haar infrastructuur hetgeen allerminst evident was. FC Dender wil zich dan ook in haar toekomst niet belemmerd zien door een club die zich niet bij machte ziet haar eigen problemen op te lossen.’

Intentieverklaring niet ondertekend

Het stadsbestuur van Aalst betreurt intussen dat de intentieverklaring tussen voetbalclub Eendracht Aalst en de stad niet werd ondertekend door de tweedeklasser. Dat werd dinsdagavond op de gemeenteraad gezegd.

De drie meerderheidspartijen N-VA, CD&V en SD&P willen de club helpen binnen de mogelijkheden van de stad. Omdat Eendracht Aalst verplicht is tijdelijk te verhuizen werd dan ook een financiële steun afgesproken.

Ook is er vanuit het stadsbestuur het engagement tot het uitschrijven van een locatie- en haalbaarheidsstudie die de beste mogelijke locatie moet bepalen om een nieuw voetbalstadion te bouwen.

Voorwaarde was wel dat de intentieverklaring werd ondertekend zodat het bestek voor de opmaak van een locatiestudie kon goedgekeurd worden op de gemeenteraad van dinsdag 24 februari.

Op deze manier kon iedere partij zich op diezelfde gemeenteraad uitspreken over dit dossier.

Eendracht Aalst kreeg tot dinsdagnamiddag om de intentieverklaring te tekenen maar dat is niet gebeurd. Hierdoor werd de goedkeuring van het bestek verdaagd en de opmaak van de studie uitgesteld.