Familie van verongelukte scoutsleider heeft dubbel gevoel bij ‘Salangaanbrug’: “Element van troost maar ook van verlies”

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal in Vilvoorde zal voor altijd verwijzen naar de even verderop verongelukte Frederik Vanclooster. Zijn familie omarmt de naam ‘Salangaanbrug’ – naar Frederiks scoutstotem – en het bijhorende element van troost maar het gevoel blijft dubbel. “Liefst hadden we met Frederik gewoon de brug ingewandeld als ze opengesteld wordt.”

De Vilvoordenaren konden de voorbije maanden zelf een naam kiezen voor de gloednieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal tussen domein Drie Fonteinen en de nieuwe woonwijk ‘Vier Fonteinen’. ‘Salangaanbrug’ kwam uiteindelijk als primus uit de bus. Het verwijst naar ‘Vermakende Salangaan’, de scoutstotem van Frederik Vanclooster, de jongeman die even verderop aan De Kruitfabriek tijdens het nieuwjaarsfeest in 2020 in het kanaal viel en verdronk.

Vader Lucas Vanclooster spreekt over ‘een zeer dubbel gevoel’ als we hem aan het kanaal treffen. “Hij zou dat wel leuk gevonden hebben zo’n brug hier… We zijn blij met elk element van troost dat er komt maar het is er telkens ook een van droefheid en verlies. Al die plekken in Vilvoorde waar Frederik herdacht wordt, brengen ons ook voortdurend in herinnering dat hij er al bijna drie jaar niet meer is.”

Het moet ook een brug voor alle Vilvoordenaren blijven voor Vanclooster. “We zijn blij dat ‘Salangaanbrug’ gewonnen heeft – een mooi gebaar van de scouts overigens – maar ‘Frederikbrug’ bijvoorbeeld zouden we echt niet gewild hebben. De brug brengt hulde aan hem en brengt hem in herinnering en dat is echt wel genoeg. ‘Salangaan’ is gewoon ook een neutrale naam van een vogel die hier in de zomer bij tientallen vliegt aan het kanaal. Het is pas toen Frederik die totem kreeg dat het ons opviel dat die gierzwaluw hier zo talrijk aanwezig is. We vinden het ook symbolisch heel mooi. Het is een heel speelse, sociale en ook een beetje een rommelige vogel – hij maakt een heel slordig nest bijvoorbeeld – en dat past perfect bij Frederik. Ik vraag me wel af hoe de Vilvoordenaars die naam gaan uitspreken, ‘Het zal wel gaan’-brug of ‘Zal ‘t gaan ja’-brug misschien (lachje).”

Het element van verbinding stemt Lucas ook tevreden. “We zijn blij dat het een brug is die verwijst naar Frederik. Een speelpleintje had ook nog gekund gezien zijn scoutsverleden. Maar een brug verbindt echt twee oevers, een nieuw stadsgedeelte en het stilaan oude Drie Fonteinenpark. Een van de longen van Vilvoorde waar hij vaak kwam om te spelen met zijn scoutskinderen. Of zelf als scoutskind of met mij op woensdagmiddagen. Een plek dus waar hij heel graag kwam.”

Vanclooster wil tot slot ook nog eens een lans breken voor meer veiligheid. “Er was ons bij het overlijden van Frederik nochtans beloofd dat er werk ging van gemaakt worden, maar voorlopig zie ik daar niks van. We willen echt dat er vanaf die nieuwe brug tot ver voorbij de Kruitfabriek een afsluiting komt. Daar is een school, een winkel en allemaal nieuwe appartementen. Daar zullen veel gezinnen wonen met kinderen die er zullen spelen en fietsen. Dat moet echt veilig kunnen. Ik wil zeker niet beleven dat er ooit nog iemand in dat water valt. Dat mag werkelijk niet.”

De Vlaamse Waterweg laat weten dat er in samenspraak met de stad intussen ladders tegen de kademuur werden geplaatst. Van een omheining is vooralsnog wel geen sprake.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise