Stad voorziet gratis sneltests voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

De stad Vilvoorde gaat voor kinderen uit kwetsbare gezinnen gratis sneltests voorzien. Tegelijk roept het buurgemeenten op om een soortgelijke maatregel te nemen.

De omikronvariant kent een spectaculaire opmars in Vilvoorde. Om de scholen en de zorgsector overeind te houden, is het cruciaal dat er intensief getest wordt. De hogere overheid benadrukt dat kinderen in de lagere school zich best minimaal elke week laten testen. Het is immers zo dat kinderen die besmet zijn met de omikronvariant vaak nauwelijks symptomen hebben, maar wel in staat zijn om het virus door te geven.

De kostprijs van een testkit vormt in veel gezinnen echter een drempel om zich wekelijks te testen. “Zeker bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben en dikwijls verschillende schoolgaande kinderen tellen, kan het regelmatig testen van de kinderen gemakkelijk ‘vergeten’ worden”, aldus schepen voor Sociaal Beleid Fatima Lamarti (Vooruit). “De wekelijkse euro per test per kind is er voor velen te veel aan. We moeten ook op dit vlak erover waken dat niemand uit de boot valt”.

Om deze financiële drempel weg te werken heeft de stad, na overleg met de ELZ BraVio, samen met de Vilvoordse apothekers een regeling uitgewerkt zodat deze groep kinderen wekelijks een gratis test kan krijgen. Alle Vilvoordse kinderen tussen 6 jaar en 12 jaar uit gezinnen die onder de regels vallen van een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, krijgen thuis twee vouchers toegestuurd waarmee ze bij een Vilvoordse apotheker naar keuze ze gratis testkits kunnen ophalen.

“Dit intensief testbeleid moet er mee voor zorgen dat er maximaal onderwijs kan gegarandeerd worden tot aan de krokusvakantie”, vervolgt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “Om die reden is het aangewezen dat onze omliggende gemeenten – waarvan ook tal van kinderen in Vilvoorde school lopen – soortgelijke maatregelen nemen om financiële drempels weg te nemen voor het systematisch testen van kinderen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise