Na drie jaar Kanaalplan: 702 personen uit bevolkingsregister en tien gevallen van huisjesmelkerij

In Vilvoorde gebeurden de afgelopen drie jaar 10.460 woonstcontroles wat uitmondde in het voorstel om 702 personen uit het bevolkingsregister te schrappen. Er werden ook 10 meldingen voor huisjesmelkerij overgemaakt aan het parket voor verdere vervolging. Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) opvroeg bij minister Verlinden bevoegd voor binnenlandse zaken.

In 2016 lanceerde Jan Jambon in de strijd tegen de terreur het Kanaalplan. Ook al is Jan Jambon intussen geen minister van binnenlandse zaken meer, het plan loopt nog steeds. In de kanaalzone 275.000 woonstcontroles plaats waarvan dus 10.460 in Vilvoorde. In totaal volgden naar aanleiding van de woonstcontroles ruim 27.000 voorstellen tot ambtshalve schrapping omdat personen niet bleken te wonen op het aangeduide adres. Voor Vilvoorde ging het om 702 personen.

“Het gaat toch om een aanzienlijke inspanning van de politie”, zegt Van Vaerenbergh. “Per dag gebeurden er 250 woonstcontroles en werden 25 voorstellen tot ambtshalve schrapping overgemaakt.”

Een woonstcontrole is geen huiszoeking. De agenten mogen slechts na toestemming van een bewoner binnenkomen. “De agenten controleren dan of de personen die op dat adres ingeschreven zijn er ook effectief wonen. Is dat niet zo, dan wordt dit overgemaakt aan het bestuur zodat die persoon uit het bevolkingsregister kan worden geschrapt.” De woonstcontroles, origineel opgezet in de strijd tegen terreur, kunnen ook helpen om andere criminaliteit of fraude te bestrijden.

“De afgelopen 4 jaar werden in de gemeenten waar het Kanaalplan wordt uitgevoerd 86 gevallen van huisjesmelkerij ontdekt en voor vervolging overgemaakt aan het parket. Voor Vilvoorde werden 10 processen-verbaal van huisjesmelkerij opgemaakt. Ook domiciliefraude en daarmee samenhangend sociale fraude waarbij mensen onterecht uitkeringen opstrijken komt boven drijven”, besluit Van Vaerenbergh.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise