Advies na mogelijke PFOS-vervuiling: “Eet niet uitsluitend groenten uit de tuin of eieren van eigen kippen”

Tijdens het debat op de gemeenteraad rond mogelijk PFOS-vervuiling werd gewezen op het belang van gezonde voeding. In Vilvoorde zijn 58 sites mogelijk vervuild met het kankerverwekkende PFOS. De gevolgen kunnen verreikend zijn.

Vilvoorde moet nu eerst op basis van een doorgestuurde kaart met potentieel vervuilde gronden tegen half juli feedback geven aan de Vlaamse overheid. De stadsdiensten kunnen de kaart aanvullen met andere potentieel vervuilde gronden of motiveren waarom de doorgestuurde kaart met eventuele verontreiniging moet aangepast of bijgestuurd worden. Parallel hiermee maakt de brandweerzone Vlaams-Brabant West een overzicht op van plaatsen waar in het verleden een kazerne stond en/of waar met PFOS-houdend schuim werd geblust.

Het stadsbestuur wil de oproep van de Vlaamse overheid herhalen en wijst op het belang van gezonde voeding en de voedingsdriehoek in het bijzonder. “Het komt er concreet op neer dat het altijd aangewezen is om diverse voedselbronnen te gebruiken bij het samenstellen van voeding”, klinkt het. “Een gediversifieerd groentenaanbod hoort daarbij. Om maximaal eventuele risico’s te vermijden, is het aangewezen om niet uitsluitend groenten te consumeren uit de eigen tuin of uitsluitend eieren te consumeren van de eigen kippen. Deze voorzichtigheid wordt vooral verwacht van mensen die in de directe omgeving wonen van deze oude te saneren sites.”

Stad Vilvoorde vraagt intussen dringend bijkomende metingen van OVAM teneinde duidelijkheid te krijgen over de al dan niet aanwezigheid van PFOS-vervuiling. Ook de grondeigenaren worden aangemoedigd om dit te onderzoeken. Zo werd ook de minister van Defensie door het stadsbestuur aangeschreven om na te gaan waarom de Vlaamse overheid van oordeel is dat de volledige kazerne Houssiau in Peutie waarschijnlijk bevuild is met PFOS.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise