Asbest aangetroffen in loods Parmentier: site verzegeld op burgemeestersbevel

De site Parmentier langs het kanaal in Vilvoorde is verzegeld door de politie. Dat gebeurde op burgemeestersbevel nadat er in de bekendste loods van Vilvoorde asbest werd aangetroffen. De eigenaar wordt aangemaand om de problematiek zo snel mogelijk aan te pakken.

Al jaren ligt de kanaalsite met de opvallende loods, die destijds als opslagplaats voor hout diende, er verlaten bij. De problemen stapelen zich echter ook al een tijdje op: er werd een paar jaar geleden brand gesticht, mensensmokkelaars verstopten er illegalen en de site is al langer een uitverkoren plekje van sluikstorters. Nu komt er dus ook een asbestproblematiek bij. Deze conclusie volgt uit het rapport van studiebureau SGI Compliance die de opdracht kreeg van stad Vilvoorde om een asbestinventarisatie op te maken. Er werd niet alleen asbest gevonden in de golfplaten van het dak, maar ook op de grond, in en rondom de loods.

“De aanwezigheid van asbest brengt een hoog risico met zich mee voor de volksgezondheid”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “Daarom heb ik de politie de opdracht gegeven de site te verzegelen en de toegangsweg te blokkeren. Ik heb de verantwoordelijke van Parmentier inmiddels aangemaand om zo snel als mogelijk alle maatregelen te nemen om de asbestproblemen ten gronde aan te pakken.”

Het terrein is nog steeds eigendom van de firma Parmentier, die jaren geleden al richting Brussel verhuisde. Vilvoorde wil al langer niet meer weten van enige economische activiteit zo dicht bij het centrum. “Dat leidde tot een juridisch conflict dat al 15 jaar aansleept omdat de stad geen nieuwe milieu- en exploitatievergunning wilde geven”, vervolgt Bonte. “Dat had alles te maken met de ontsluitingsproblematiek waarbij de zware vrachtwagens pal door het centrumstraten, met name door de Vlaanderenstraat en de Lange Molensstraat, moesten denderen. Dat heeft de firma altijd betwist en heeft ook het voorwerp uitgemaakt van een zeer lange procedure. Maar die heeft inmiddels voor een stuk zijn beslag gekregen.”

De stelling van de stad destijds is daarbij in elke stap almaar bevestigd volgens Bonte. “Er kan geen vergunning komen omdat die ganse site als ruimtelijke bestemming ‘buffergebied’ heeft. Je kan er geen woningen op bouwen of vaste constructies op onderbrengen. Tot frustratie van de eigenaar en ook van ons . Allebei hebben we al allerlei mooie ideeën en voorstellen gekregen een buffergebied komt de facto neer op een parkzone. Je mag er niks exploiteren. Ik herinner me het voorstel van het ziekenhuis om daar een parking onder te maken. Interessant voor het ziekenhuis én voor de eigenaar gelet op de opbrengst maar ook dat kon niet. Je zou daar als alles veilig is hoogstens zeer tijdelijk iets kunnen organiseren maar zeker geen vaste activiteit in onderbrengen.”

Door de jaren heen verbetert de bestaande infrastructuur ook niet en dat wordt nu nog een bewezen. “Ik heb hun advocaat gemeld dat ze snel moeten reageren want dat het effectief een publiek gezondheidsgevaar is. Of ze de loods gaan slopen, afbreken of saneren weet ik niet. Ik verwacht eerstdaags hiervoor een duidelijk plan.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise