Positief advies voor nieuwe gascentrale maar met voorwaarden: “Op termijn overschakelen naar niet-fossiele brandstof”

Vilvoorde heeft een voorwaardelijk positief advies gegeven voor de nieuwe gascentrale die energieleverancier Engie/Electrabel op de Asiatsite wil plaatsen. Op termijn vraagt de stad onder meer dat de infrastructuur wordt omgebouwd tot een centrale die werkt op niet-fossiele brandstoffen.

De gascentrale zou op hetzelfde perceel komen als waar de huidige, verouderde, elektriciteitscentrale vandaag staat. Die oudere centrale wordt vandaag enkel nog gebruikt in het kader van strategische productie.

“Die centrale zou worden gesloopt, en de nieuwe centrale wordt een stuk naar achter geschoven”, legt Vilvoords schepen van Milieu Barbara De Bakker (Groen) uit. “Zo kan het spontaan gegroeide bos blijven bestaan en verder groeien. We recycleren bovendien delen van de oude infrastructuur: de koeltorens van de oude centrale kunnen bijvoorbeeld ook nog hergebruikt worden.

De stad heeft bij haar advies een aantal voorwaarden gesteld. “De eventuele komst van de gascentrale is voor ons een overgangsmaatregel waarbij op termijn andere alternatieve energiebronnen continu verder onderzocht worden. De energiecentrale kan zo een schakel zijn binnen de energietransitie. Het is dus essentieel dat de centrale van in het begin gemaakt is om, wanneer dat kan, over te schakelen naar een niet-fossiele brandstof zoals CO2- neutraal synthetisch gas of waterstof. In haar advies vraagt de stad om op relatief korte termijn een stappenplan te maken hiervoor”, aldus schepen voor duurzaamheid Tine Paredis (CD&V). Ook op vlak van ruimtelijke inrichting van het landschap en geluidshinder wil Vilvoorde nog garanties.

“Daarnaast zijn ook de effecten op het natuurgebied Dorent-Nelebroek onduidelijk, zeker in het licht van het recente stikstofarrest”, vervolgt De Bakker. “De impact van stikstof is een groot vraagteken. We weten dat gascentrales een relatief kleine uitstoot van stikstof genereren in vergelijking met bijvoorbeeld het verkeer, maar de cruciale vraag is wat het natuurgebied nog kan verdragen. We vragen dus als stadsbestuur om een herevaluatie te maken van de stikstofuitstoot, in het licht van het recente arrest.”

Een burgergroep, ‘Tegengas’ genaamd, verzet zich al een tijdje tegen de plannen. Zij reageren onbegrijpend op de beslissing. “Een stadsbestuur dat als ambitie heeft om in 2050 klimaatneutraal te zijn geeft een positief advies af over de bouw van een fossiele gascentrale die 17 keer zoveel CO2 gaat uitstoten als de stad zelf?!Wij snappen het niet meer…”

Omdat het terrein van de gascentrale zowel op grondgebied van stad Vilvoorde als de gemeente Grimbergen ligt, zal uiteindelijk de provincie Vlaams-Brabant moeten beslissen over de vergunning. Ook Grimbergen heeft overigens een voorwaardelijk positief advies verleend. Of de centrale er effectief komt, zal afhangen van een definitief groen licht van de federale regering, met bijhorende subsidies.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise