Oudste sociale woonwijk aan vernieuwing toe

Vilvoorde, de provincie en de Inter-Vilvoordse slaan de handen in elkaar en hebben studiebureau 1010AU aangesteld om te bekijken wat er met het Duchéhof moet gebeuren. Dat is de oudste sociale woonwijk van de stad en behoort tot het bouwkundig erfgoed. De ouderdom en staat van bepaalde woningen hebben helaas geleid tot leegstand, verloedering en overlast. Het stadsbestuur wil de historische woonbuurt echter niet verloren laten gaan en stelt een globale vernieuwing met behoud van het historische karakter voorop.

Het Maurits DuchĂ©hof is een typevoorbeeld van een tuinwijk: een specifieke vorm van stedenbouw die wordt gekenmerkt door lage eengezinswoningen met een voor- en een achtertuin, voetgangersverbindingen en veel groen. Gebouwd tussen 1920 en 1925 door de toenmalige huisvestingsmaatschappij ‘De Vilvoordse Haard’, is dan ook een bijzonder en historisch stukje Vilvoorde: het is waarschijnlijk de oudste sociale woonwijk van de stad en behoort tot het bouwkundig erfgoed. Dit soort van groepswonen kwam overgewaaid uit Engeland. Gezinnen woonden er samen in een blok met gemeenschappelijke moestuinen en toiletten achteraan. Het was een nieuw concept om mensen te doen samenleven in een industriestad zoals Vilvoorde. Het DuchĂ©park diende als gemeenschappelijke recreatieruimte.

De zowat 30 woningen werden in verschillende fases gebouwd. De oudste vind je langs het DuchĂ©park, maar ook langs een deel van de Groenstraat staan er dergelijke woningen. “Intussen is het oud en gedegradeerd patrimonium geworden”, verklaarde burgemeester Hans Bonte (sp.a) eerder al. “Ze onderhouden is niet meer doenbaar, ze zijn niet meer te renoveren en ze zijn gegeerd bij krakers. Intussen staan de woningen al 10 Ă  15 jaar leeg.”

Het stadsbestuur wil de kwaliteiten van deze historische woonbuurt echter niet verloren laten gaan en gaat op zoek naar goede structurele oplossingen die tot een betere woonkwaliteit en -omgeving zullen leiden. Centraal hierin staat dat het specifieke karakter van de wijk gewaarborgd moet blijven.

Stad Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant en de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting slaan daarom de handen in elkaar en hebben studiebureau 1010AU aangesteld om via een studie oplossingen uit te werken. Het studiebureau zal hiervoor ook de huidige bewoners raadplegen. Zij zijn immers de beste getuigen om aan te geven wat in de wijk leeft. De resultaten van de studie worden in het najaar van 2019 verwacht. “Op basis van de resultaten van deze studie is het aangewezen dat het stadsbestuur de komende jaren werk maakt van een globale vernieuwing met behoud van het karakter van deze bijzonder boeiende historische wijk”, aldus burgemeester Hans Bonte.

De Inter-Vilvoordse heeft eerder al eens een sloopvergunning aangevraagd voor de arbeiderswoningen. “Maar dat kreeg een negatief advies van Onroerend Erfgoed, gezien de historische waarde. Ook onze lokale Erfgoedcel wees erop dat dit waardevolle patrimonium karakter geeft aan de wijk en pleitte ervoor om niet zomaar alles neer te gooien. Daarom hebben we de aanvraag geweigerd, maar dat betekent niet dat we zelf geen vragende partij zijn voor een oplossing.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise