Coalitie-akkoord voorgesteld in Zennestad

De Zennestad kan weer vooruit na het bedenkelijke politieke schouwspel van de voorbije weken. Dat was de boodschap die Sp.a, Groen, Open Vld en CD&V eensluidend kwamen brengen bij de voorstelling van hun coalitie-akkoord. Spreekbuis Hans Bonte (sp.a) benadrukte niet toevallig dat een ‘goeie ambiance’ in het college noodzakelijk is om de gigantische uitdagingen in de stad het hoofd te bieden. Onder meer de aanpak van (kinder)armoede, mobiliteit en een duurzaamheidsrevolutie staan hoog op de agenda.

Vilvoorde verzeilde de afgelopen maand in een politieke crisis omdat burgemeester Hans Bonte (sp.a) kartelpartner Groen wegens onervarenheid van zijn verkozenen eerst geen schepenambt wou toekennen. Bij de persvoorstelling lieten Bonte en co weten dat de plooien tussen de coalitiepartners inmiddels gladgestreken zijn. “Er zijn veel moeilijke gesprekken geweest en er zijn verwijten geformuleerd maar iedereen heeft zich daar over gezet”, zegt Bonte. “Als ‘ancien’ in Vilvoordse politiek weet ik intussen dat je bergen werk kan verzetten als de ‘ambiance’ goed zit maar dat je anders tot ellendige resultaten komt. Ik voel mij niet meer ‘gekwetst’ door wat er over mij is gezegd. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we snel in die ‘ambiance’ zullen zitten.”

Barbara de Bakker wordt als schepen voor Groen bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuur en milieubeleid. “We hebben nog geen persoonlijk gesprek gehad”, zegt ze over Bonte. “Er is geen haast bij maar we moeten nog een aantal dingen uitpraten.”

Volgens Bonte wil het nieuwe schepencollege alleszins ‘als een echte ploeg een antwoord bieden op de immense uitdagingen waarmee Vilvoorde onder meer omwille van zijn snel groeiende bevolking geconfronteerd wordt’. Mobiliteit, de aanpak van kinderarmoede en een duurzaamheidsrevolutie staan daarbij voorop. “We focussen op een sterke verbetering van de luchtkwaliteit met een lage emissiezone in het centrum, een toename van hernieuwbare energieproductie op ons grondgebied en CO2-neutral stedelijke gebouwen. Ook het verduurzamen van sociale huisvesting moet speciale aandacht krijgen.” Met wijkcontracten zullen dan weer die delen van de stad opgewaardeerd worden, die de voorbije jaren wat miskend werden.

Om daarnaast ook alle grootstedelijke problemen aan te pakken blijft het stadsbestuur kloppen op dezelfde nagel. “Zonder een erkenning als centrumstad en zonder een eerlijke politiefinanciering kan Vilvoorde deze uitdagingen niet aan.”

Een andere nieuwkomer in het college, die ook voor het eerst verkozen werd, is Moad El Boudaati (sp.a). Hij is nu in opdracht van de Vlaamse regering werkzaam als deradicaliseringsambtenaar in gevangenissen. Hij wordt bevoegd voor jeugd, sport en cultuur.

Peter Van Kemseke, CD&V-fractieleider in de gemeenteraad, heeft duurzaamheid en woonbeleid als bevoegdheden en zal in de loop van deze legislatuur worden opgevolgd door zijn 26-jarige partijgenoot Tine Paredis.

Didier Cortois, een derde nieuwkomer in het college, neemt economie voor zijn rekening. Fatima Lamarti (sp.a), Jo De Ro (Open Vld) en Katrien Vaes (Open Vld) blijven op post en behouden hun bevoegdheden van sociaal beleid (Lamarti), openbare werken (Vaes) en financiën en onderwijs (De Ro).

Oud-schepen Johan Serkeyn (sp.a) wordt voorzitter van de gemeenteraad en van het gloednieuwe Autonoom Zorgbedrijf, dat alle zorgdiensten van de stad overkoepeld.

N-VA, dat even een vreemde rol speelde in wat een anti-Bontecoalitie leek te zullen worden, maakt meteen brandhout van het nieuwe akkoord en spreekt over een ‘links postjesbestuur’. “De nieuwe bestuursploeg maakt met deze start en een akkoord vol vage beloften en holle slogans een belabberde en hoogst onzekere indruk. Er is afgelopen weken duidelijk vooral over postjes gepraat, want veel tijd kan in de inhoud niet gekropen zijn.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise