Van stadskanker naar hippe plek aan het water

 

Het stadsbestuur heeft de sleutels van de Asiat-site gekregen van minister van Defensie Steven Vandeput. De aankoop van het 5,75 hectare groot voormalig militair terrein werd begin september beslist. In afwachting van een definitieve invulling wil Vilvoorde er op korte termijn al een aantal organisaties diensten onderbrengen in een aantal loodsen en op die manier enkele acute problemen een oplossing bieden. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor een nieuwe middelbare school, een alternatief voor de moskee en zelfs een voetbalschool in samenwerking met Rode Duivel Yannick Carrasco.

De ambities voor de plek zijn groot en kaderen binnen de beleidsbeslissingen om tegemoet te komen aan de noden van een snel groeiende stad. De ontwikkeling van deze site – die de projecttitel ‘Vilvoorde nOord” meekreeg – ligt langsheen de Zenne en nabij het insteekdok (de Darse) en moet mee gestalte geven aan Vilvoorde als hippe, bruisende ontmoetingsplaats aan het water.

Er wordt momenteel onderhandeld met verschillende partners die de plek dit nieuw aangezicht kunnen geven. Zo wordt samen met GO! Nagegaan of er een secundaire freinetschool kan gerealiseerd worden op de site. Met de Vilvoordse moslimgemeenschap wordt onderzocht of ze de huidige moskee- en schoolwerking langsheen de Mechelsesteenweg kunnen verhuizen naar een deel van dit gebied. Verder wordt met de groep rond Rode Duivel en Vilvoordenaar Yannick Carrasco onderzocht op welke manier er een hedendaagse ‘urban football & sportscentre’ kan worden gerealiseerd.

Daarnaast kunnen ook tijdelijke invullingen zorgen voor een nieuwe dynamiek. Daarvoor wordt in de loop van oktober een communicatiecampagne opgezet. Onder de noemer ‘Stadsmakers’ wordt gezocht naar creatieve mensen, ondernemers of groepen die een concreet project willen en kunnen realiseren op de site. In afwachting van een definitieve invulling biedt de site immers tal van mogelijkheden om te experimenteren met ruimte, om evenementen te organiseren, om na te gaan welke noden leven bij de bevolking: creatieve doe-plekken, alternatieve of klassieke sportvoorzieningen, zomerbar, groene rustige oase, spel en speelplekken.


“Vilvoorde nOord heeft enorm veel potentieel om creatieve mensen en organisaties bijeen te brengen en deze stadskanker om te bouwen tot een bruisend stadsdeel”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “De stad wordt als het ware 5,7 ha groter en dit op een bijzonder strategische plaats: ten noorden van de stad, enerzijds aansluitend op de stadskern en anderzijds grenzend aan het water en aan een aantrekkelijke groene recreatiezone.”

“Vilvoorde heeft de voorbije jaren met de succesvolle Kruitfabriek bewezen dat oudere infrastructuren relatief snel kunnen omgebogen worden tot hippe ontmoetingsplekken voor jong en oud. Vilvoorde nOord heeft het potentieel om op korte termijn verschillende ‘Kruitfabrieken’ te realiseren. Het wordt een mooie uitdaging voor het volgende stadsbestuur om samen met de Stadsmakers deze uitdaging tot een goed einde te brengen”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise