“Meise is koploper inzake ruimteverspilling”

“Meise is koploper inzake verspilling van open ruimte en dat moet stoppen.” Dat is de boodschap die Natuurpunt meegeeft aan de lokale politici aan de vooravond van de verkiezingen. “Op amper 30 jaar tijd is de bebouwde oppervlakte in Meise maar liefst verdubbeld.” Daarmee wordt een thema dat bij de bevolking heel hard leeft – het volledig volbouwen van vooral Wolvertem door de zogenaamde betonboeren – in de verf gezet.

Voor Natuurpunt Meise vormt het duurzaam behoud van de open ruimte dé vornaamste inzet van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoofdprioriteit daarbij is het niet ontwikkelen van ‘Westrode industrie’ als grootschalig logistiek bedrijventerrein. “We kunnen het niet maken om vandaag nog een project van dergelijke omvang en met dergelijke milieu-impact toe te laten”, zegt voorzitter Frank Vermoesen. “Het recente verleden heeft bewezen dat er niet zuinig met ruimte is omgesprongen in Meise. Uit het Betonrapport van Natuurpunt, dat aan de slag ging met cijfers van de VITO, bleek dat op amper 30 jaar tijd de bebouwde oppervlakte in Meise maar liefst verdubbeld is en dat terwijl de bevolking in diezelfde periode met nog geen 20% toenam. Meise is daarmee in de regio koploper in het verspillen van de open ruimte. Dat moet nu stoppen.”

Er staan nochtans enkele forse ‘bedreigingen’ voor de deur. “Extra verkeersinfrastructuur, woonuitbreidingen en dus ook een gigantisch bedrijvenpark dat al een halve eeuw als een versleten zwaard van Damocles hangt boven het noorden van de gemeente. We kunnen het niet maken om vandaag nog een project van dergelijke omvang en met dergelijke milieu-impact toe te laten. Het staat diametraal op het moderne Vlaamse ruimtelijk beleid dat de mond vol heeft van betonstop en het versterken van de open ruimte.”

Natuurpunt wil dat het nieuwe bestuur een alternatieve inrichting voor Westrode ernstig laat onderzoeken. “Het zou verkeerd zijn de ontwikkeling van dit logistiek bedrijventerrein als onvermijdelijk of noodzakelijk te beschouwen. Het is echt de laatste open ruimtecorridor tussen Antwerpen en Brussel die nu op het spel staat. En die mogen we niet verkwanselen.”

Vele partijen blijken alvast de mond vol te hebben over het bewaren van de open ruimte. “Maar dan moet je ook de tering naar de nering durven zetten”, vindt Vermoesen. “Je kan niet het beschermende discours voeren en anderzijds blijven verkavelen in de groene wei of een mastodont-industrieterrein verdedigen. De aangekondigde betonstop moet vandaag ingezet worden, niet morgen.”

Natuurpunt vraagt ook aan het nieuwe bestuur om actief te ijveren voor de bouw van een ecoduct in het noorden van de gemeente. “In de afgelopen legislatuur bleek daar een consensus over te bestaan, over de partijgrenzen heen. Maar de druk moet nu dringend vanuit de lokale politiek opgevoerd worden bij de bevoegde ministers. Natuurpunt is overtuigd dat dit project een win-win-situatie betekent voor mens, landschap en natuur. Behalve een veilige oversteek voor heel wat dieren kan de combinatie met een voetgangers- en fietserspassage er ook voor zorgen dat er een nieuwe, veilige en comfortabele verbinding komt over de A12 tussen Nerom en Imde.”

Natuurpunt Meise wil bij het toekennen van de schepenambten dat er ook een bevoegdheid ‘klimaatadaptatie’ komt. “Het gemeentelijk Klimaatplan Meise dat opgestart werd in 2015 mist nog ambitie, vooral op het vlak van natuur en landbouw. Vandaag ligt de nadruk bijna uitsluitend op energiemaatregelen. We vragen onder andere de aanleg van een groot klimaatbos. Bos is de beste investering om CO2 uit de atmosfeer te halen. Er moet trouwens flink wat bos gecompenseerd worden door de aanleg van de nieuwe tramlijn. En bovendien beloofde de Regering 1.000 hectaren extra toegankelijk groen in de Vlaamse Rand aan te leggen. Wel, vandaag is daar in Meise exact nul vierkante meter van gerealiseerd. Dat is een zeer spijtige vaststelling; Meise lijkt politiek niet door te wegen. Het is tijd voor een serieuze inhaalbeweging.”

Wil je zien hoe snel open ruimte verdwijnt, ga dan eens kijken naar opstellingen van Natuurpunt in de natuurgebieden Wolvertemse Beemden en de Birrebeekvallei. Hou de gele palen in de gaten.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...