Nieuwe graffiti bezegelt band met Spaanse zusterstad

 

Twee nieuwe graffiti van vooraanstaande artiesten sieren binnenkort de Vilvoordse muren. Meer bepaald op twee schoolgebouwen – BUSO De Vest op de Achterham en het internaat op de Horteco-site – zullen eind dit jaar en in het voorjaar nieuwe muurschilderingen te bewonderen zijn. Een van hen zal expliciet verwijzen naar de Spaanse zusterstad van Vilvoorde.

Meer dan 50 jaar geleden kwam een belangrijke golf van arbeidsmigratie vanuit Zuid-Spanje en meer bepaald Peñarroya-Pueblonueva op gang naar Vilvoorde. Deze stad is dan ook al meer dan 20 jaar officieel zusterstad van Vilvoorde, maar om de band ook visueel te bezegelen, werd besloten om op de muur van school De Vest aan de Achterham een reusachtige muurschildering te laten aanbrengen door internatonaal bekend artieste Hyuro”, zegt schepen Johan Serkeyn (sp.a). “Zij is van geboorte Argentijns, maar woont en werkt al lang in Valencia, Spanje. “Deze gerenommeerde artieste werkt vaak in zwart-wit en met vrouwelijke figuren die door hun vreemde en vaak intimistische afbeelding een spiegel lijken voor te houden aan de toeschouwer. In het werk voor de Vilvoordse muur zal zij het zeer expliciet hebben over de zoektocht naar de eigen identiteit wanneer men zich op een nieuwe, vreemde plaats gaat vestigen.”

Het ontwerp van de muurschildering werd intussen al voorgelegd in de Spaanse club CACD Peñarroya. Daarbij werden ook getuigenissen over de migratie verteld door Spaanse Vilvoordenaars en opgenomen voor het reminiscentie-archief van de stad. Het college van burgemeester en schepenen keurde recent ook de vergunningsaanvraag van het GO- onderwijs goed om op het internaatsgebouw op de Horteco-site een werk van internationaal vermaard Portugees street-artkunstenaar Bordalo II te plaatsen. Hij werkt met graffiti en verschillende materialen om reliëf te creëren in zijn kunstwerken. Vaak is het thema een dier met kleurrijke aspecten en aangezien de tuinbouwschool in heel de regio bekend is omwille van haar afdeling Dierverzorging, werd voor deze kunstenaar gekozen.