Uitbreiding overstromingsgebied Nekkerbos van start

De provincie start deze week met de werken om het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen uit te breiden. Met de extra buffercapaciteit worden de terugkerende problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek verder aangepakt.

Bij hevige of langdurige regen treden de waterlopen in Grimbergen geregeld buiten hun oevers. Vooral het gebied tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg, en in het bijzonder het laagst gelegen gedeelte van de Bruinborrebeekvallei, heeft dan af te rekenen met wateroverlast vanuit de Maalbeek en de Bruinborrebeek.

In 2009 legde de provincie Vlaams-Brabant het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen, met een buffercapaciteit van 45.000 m³, aan. En ook het meer stroomopwaarts gelegen overstromingsgebied ‘Beverbos’ in Wemmel, met een buffercapaciteit van 10.000 m³.

“Ondanks deze overstromingsgebieden blijft het stroomgebied van de Maalbeek voor wateroverlast zorgen”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Zowel in geval van langdurige regenval als bij felle onweersbuien volstaat de bestaande buffercapaciteit niet en loopt het overstromingsgebied over. Om de kans op overstromingen verder te beperken, gaan we de buffercapaciteit van het bestaande gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ uitbreiden.”

Om de bijkomende buffercapaciteit te realiseren wordt een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en wordt het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied. Met dit project wordt een extra buffercapaciteit van 10.000 m³ gecreëerd en blijft het ecologisch meest waardevolle gebied van de Nekkerwei stroomafwaarts het overstromingsgebied volledig gevrijwaard.

De uit te voeren werken omvatten het afgraven van het gedeelte van de bestaande langs- en dwarsdijk, gelegen op de linkeroever van de Maalbeek, en de aanleg van een nieuwe dijk tussen de bestaande dwarsdijk ter hoogte van de knijpconstructie en de Roostbaan.

De uitbreiding van het overstromingsgebied Nekkerbos werd toegewezen voor het bedrag van 143.381,98 euro. De kostprijs voor aankoop van gronden bedraagt 12.300 euro. De werken zijn vermoedelijk afgerond tegen eind dit jaar.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise