Albert I-laan maand lang dicht

 

De Albert I-laan zal de volledige maand augustus afgesloten blijven voor rioleringswerken. De problemen op de doorgangsweg houden nu al maanden aan. Begin dit jaar ontstond een verzakking veroorzaakt door de riolering op 7 meter diepte. Een en ander vraagt blijkbaar heel wat tijd maar intussen werd door Aquafin via een nochtans ‘versnelde’ procedure toch een aannemer aangesteld. Die gaat vanaf volgende maand het probleem ten gronde oplossen. Kostprijs: 306.000 euro.

Rond de jaarwisseling werden de omwonenden van de Albert I-laan geconfronteerd met een verzakking van het wegdek ter hoogte van het verkeersplateau op het kruispunt met het Middelburgplein. “De aard van de verzakking deed vermoeden dat een onderliggend leidingdefect aan de oorzaak zou kunnen liggen”, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. “Na een grondige inspectie bleek er inderdaad een defect aan de riolering die op deze locatie de Albert I-laan dwarst en via de velden naar de Tangebeekcollector loopt. Om de veiligheid te waarborgen, werd op de Albert I-laan ter hoogte van de verzakking, de voorbije maanden slechts 1 rijstrook opengesteld met wisselend verkeer.”

Op 30 juli zullen nu eindelijk de vernieuwingswerken van deze rioleringsdoorsteek starten. “De oude kapotte vuilwaterriolering wordt vervangen en er wordt een extra regenwaterleiding naast gestoken. Het kruispunt van de Albert I-laan met het Middelburgplein zal gedurende deze periode volledig afgesloten worden voor verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers.”

Dat een en ander wel heel lang aansleept wil Vaes niet geweten hebben. “Het gaat hier om een onvoorzien defect op een doorgangsweg waardoor er inderdaad heel wat verkeershinder is, niet alleen voor omwonenden maar ook voor het verkeer van en naar de ring. Alle betrokken partijen zijn zich hiervan bewust. Maar dit is helemaal geen evident werk. Het betreft meer bepaald een probleem in de stalen buis die ongeveer 7 meter diep zit en die moet worden vervangen. Een camera-onderzoek moest ook meer duidelijkheid brengen.”
In zitting van 12 februari had het college nochtans al beslist om aan Aquafin de opdracht te geven via een overheidsopdracht een aannemer aan te stellen. En dat vraagt nu eenmaal zijn tijd. “Gelet op de hoogdringendheid en om de hinder tot een minimum te beperken, heeft Aquafin zelfs de spoedprocedure gevolgd om zo snel mogelijk een aannemer aan te stellen. Die aannemer is midden juni gestart met de voorbereidende werken. Op 30 juli starten dan de effectieve werken die hopelijk voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen worden afgerond.”

Bijkomend start overigens op 13 augustus, in opdracht van De Werkvennootschap, de aanleg van een beter fietspad op de Albert I-laan.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise