Bonte boos over politiedotatie Halle-Vilvoorde

 

Burgemeester Hans Bonte (Sp.a) is verontwaardigd dat er opnieuw geen werk is gemaakt van een ‘rechtvaardige’ financiering van de politiezones. “Het contrast met de zones uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én de rest van het land bij uitbreiding blijft onverklaarbaar groot”, zegt Bonte. “Wij blijven ‘tweederangszones’ maar moeten intussen wel het hoofd bieden aan de typische grootstedelijke veiligheidsproblemen én een almaar groeiende bevolking.”

Al drie jaar klopt Bonte op dezelfde nagel maar hij en zijn collega-burgemeesters in Halle-Vilvoorde komen er ook in 2018 opnieuw bekaaid vanaf. “Ook in 2018 krijgen de politiezones uit Halle-Vilvoorde een stuk minder middelen dan andere politiezones uit het land”, legt Bonte uit. “Het contrast met de zones uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft onverklaarbaar groot. De federale overheid voorziet gemiddeld 110,59 euro politiemiddelen per inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor Halle-Vilvoorde is dit gemiddeld 51,10 euro per inwoner. Voor de provincie Vlaams-Brabant – inclusief de stad Leuven – ligt het gemiddelde op 54,16 euro per inwoner.”

Vooral de structurele onderfinanciering van de politiezones rond de hoofdstad blijft fundamenteel

problematisch. “Deze zones ervaren steeds meer effecten van de hoofdstad: rondtrekkende dievenbendes, drugsdealers, radicalisering,… Daarenboven kampt de regio met bijzondere uitdagingen ten gevolge van de toenemende verkeersproblematiek in de Brusselse regio. Er is geen enkele redenen waarom de rand minder zou moeten krijgen dan de rest van Vlaanderen. Ik vraag om een billijke verdeling, niets meer. Normaal zou die federale dotatie moeten volstaan. Maar wij leggen in Vilvoorde bijvoorbeeld 6,5 miljoen euro per jaar bij. Minister Jambon erkent het probleem nochtans. Maar ja, het staat niet in het regeerakkoord…”

De gemiddelden verbergen dan ook nog eens grote onderlinge verschillen. “Binnen de Brusselse context ontvangt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene 216,06 euro per inwoner terwijl Brussel-West (waartoe de gemeente Sint-Jans Molenbeek behoort) het volgend jaar moet doen met 66,70 euro per inwoner. De Brusselse politiezone met de grootste uitdagingen en de geringste financiële draagkracht krijgt dus veruit de geringste ondersteuning.”

Dit verklaart volgens Bonte mede het verzet van de Brusselse politici tegen de organisatie van één politiedienst voor het Hoofdstedelijk Gewest. “Een ééngemaakte Brusselse politiezone verslapt niet enkel de greep van 19 individuele burgemeesters op het politiewerk maar zou logischerwijze ook moeten leiden tot een grondige herverdeling van de politiemiddelen over het volledige Brusselse grondgebied.”

Volgens Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jan Jambon (N-VA), gebeurt de verdeling al jarenlang op basis van de zogenaamde KUL-norm. “Als je daar aan wil morrelen spreken we over een heel fundamentele hervorming. Want dan zal je gaan naar een nivellering naar boven. Niemand gaat namelijk willen inleveren. Het is ook misplaatst om te klagen als je weet dat we hier nu al spreken over meer dan 1 miljard euro dat naar het regionale niveau gaat. Deze regering gaat hier dan ook zeker niet aan raken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise