“Asiat-site verwerven via onteigening”

 

De stad verandert het geweer drastisch van schouder omtrent de militaire Asiat-site die het wil verwerven. Vilvoorde wilde de 5,7 hectare in het centrum aanvankelijk ontwikkelen tot bedrijventerrein. Een en ander zit echter geblokkeerd door de hoge vraagprijs van Defensie (11 miljoen euro). Vilvoorde stapt nu echter af van de vooropgestelde ontwikkeling en wil er eerder publieke voorzieningen inplanten. “We willen via een onteigeningsprocedure een opening forceren in het dossier”, zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a).

Vilvoorde heeft al een hele poos de intentie om de militaire site Asiat, in de Willem Elsschotstraat, te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Het gaat om een totale oppervlakte van 5,7 hectare in het centrum van de stad waar momenteel geen activiteit meer is. De stad heeft eerder al een deel van de site gekocht. Dat wordt nu al ingenomen door de technische diensten. Op het moment van die aankoop werd ook een voorkooprecht bedongen voor de rest van het terrein.

Bijna twee jaar later zit het dossier echter nog steeds muurvast. “Een en ander zit geblokkeerd op de vraagprijs”, zegt Bonte. “Die van Defensie is hoger dan de marktprijs. Zij vragen namelijk 11 miljoen euro. Terwijl de officiële schatting negen miljoen euro zegt. Wij zijn een openbaar bestuur en moeten ons daar aan houden. Bijgevolg zit alles vast…”

De stad gooit het nu over een andere boeg. “We zijn er meer en meer van overtuigd dat de Asiat-site de belangrijkste optie is om publieke voorzieningen zoals sportinfrastructuur, woningen een school en eventueel een nieuwe locatie voor de moskee te voorzien. We hebben als snelstgroeiende stad van Vlaanderen een grote behoefte aan die extra voorzieningen en dit gebied is daarvoor uitermate geschikt. Helaas hebben we niet de middelen van een centrumstad waar we nochtans recht op hebben. Dan zou dit terrein makkelijker te verwerven zijn. De vraagprijs is echter absurd hoog en Defensie wil er zelfs niet over discussiëren.”

Volgens Bonte is door de invulling van het Vilvoords ruimtelijk structuurplan de optie van een industrieterrein intussen ook achterhaald. Wat dan met de bedrijven die wilden herlocaliseren of uitbreiden? “De meesten hebben wel alternatieven in de omgeving van de Willemsstraat, vlakbij het kanaal. We zitten wat dat betreft ook aan een verzadigingspunt. Vilvoorde trekt vooral pure logistiek en verwerking van bouwafval aan. We hebben geen behoefte aan nog meer van dat.”

Doordat de Asia-site voor publieke voorzieningen zou gaan dienen gaat de stad nu via een onteigeningsprocedure een opening proberen te forceren. “We zijn dit dossier aan het voorbereiden. We hebben hiervoor nog de machtiging van de Vlaamse overheid nodig. Belangrijk hierbij is dat we moeten aantonen dat de onteigening in het belang is van de stad. We rekenen erop dat dit wel tot een doorbraak zal leiden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise