“Praalgraf burgemeesters Hanssens afbreken of restaureren”

 

De kans is groot dat de stad het praalgraf van de burgemeesters Hanssens in eigendom gaat nemen. De familie doet namelijk afstand van de concessie. In augustus zakte het imposante 19de eeuwse graf in. De restauratie zou de stad echter al snel zowat 100.000 euro kosten. “Er zijn studies lopende om te zien of we die prijs kunnen drukken. Een andere – goedkopere – mogelijkheid is nog dat we het graf vervangen door een gedenkplaat al is die kans minder groot gezien de waarde van het monument”, zegt schepen Johan Serkeyn (sp.a).

De stad wist aanvankelijk niet wat ze moest aanvangen met het 19de eeuwse familiegraf van de roemruchte familie Hanssens. Het drie meter hoge monument begaf het in augustus jongstleden. Het dak van het graf, dat uit zware graniet en blauwe steen bestaat, zakte helemaal in. De politie heeft toen een perimeter ingesteld die vandaag nog steeds geldt omdat er gevaar is dat er nog stukken zouden afbrokkelen.

“We hebben uiteindelijk na een serieuze zoektocht toch nog een familielid gevonden”, zegt schepen Johan Serkeyn. “Een van de laatste telgen, een vrouw uit Bergen. Zij heeft echter afstand gedaan van de concessie. Waarschijnlijk had ze al gehoord dat het graf was ingevallen en dat er een dure herstelling zou volgen.”

Nu wordt bekeken wat de opties zijn. “De vraag is of we het graf met de stad in eigendom gaan nemen. En of we het vervolgens gaan afbreken of restaureren. Dat moet allemaal uitgeplozen worden. Zowel erfgoedkundig als bouwtechnisch zijn er adviezen lopende. De vraag is hoe we dit monument kunnen restaureren zodat het toch enigszins betaalbaar blijft. Misschien kunnen we het dak met lichtere materialen heropbouwen… Dat is echter allemaal nog in onderzoek. We zullen van de gelegenheid ook gebruik maken om de andere waardevolle graven op het kerkhof te inspecteren.”

De opties voor het graf van de burgemeesters Hanssens zijn echter beperkt tot restauratie of afbraak. “In dat laatste geval komt er wel een gedenkplaat.”

De kans op behoud lijkt echter groter. “Het graf is echt gezichtsbepalend op het kerkhof. En verder kunnen we er ook niet omheen dat beide burgemeesters veel gedaan hebben voor onze stad. We hebben nu een jaar om te beslissen of we het graf in eigendom gaan nemen en wat we er precies mee gaan doen.”

De liberaal Benoît Hanssens was burgemeester van Vilvoorde van 1839 tot aan zijn dood in 1870. Hij realiseerde onder andere de eerste rioleringsnetten, legde de buurtspoorweg aan en richtte het huidige stadhuis op. Voor zo veel verdienste kreeg hij een straat naar hem genoemd in Vilvoorde en ook het stadspark draagt zijn naam. Zijn zoon Edmond was burgemeester van Vilvoorde van 1879 tot aan zijn dood in 1905. Ook hij was dus lang aan de macht in de Zennestad en kon er dan ook veel realiseren, waaronder de installatie van een drinkwaternet met watertoren (1893) en de overwelving van de Zenne (1893-1896). Beide werden begraven met in totaal nog 24 andere familieleden in het bewuste praalgraf dat ontworpen werd door architect Albert Dumont.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise