OCMW-rusthuis van 36,5 miljoen euro

 

Het gloednieuwe OCMW-rusthuis Filfurdo heeft officieel de deuren geopend. Eindelijk, want het was een project van lange adem. De bouw van een nieuwe zorgsite ter vervanging van het tot op de draad versleten rusthuis Ter Linde sleepte dan ook al tien jaar aan. Het gaat om de grootste investering van de stad ooit. Filfurdo kostte liefst 36,5 miljoen euro en biedt plaats aan 181 senioren. Die zullen dan ook in een zeer lichtrijk, modern en duurzaam gebouw worden verzorgd.

Al in juni 2007 gaf het vorige stadsbestuur het startschot van het project met de uitwerking van een visie rond residentiële ouderenzorg. Dat mondde uit in de beslissing om een nieuwe infrastructuur te bouwen op de locatie tussen de Harensesteenweg, de Trawoolstraat en de gedempte Zenne.

Maar dat heeft vervolgens nog heel wat voeten in de aarde gehad. Het binnenhalen van de nodige subsidies vraagt traditioneel zijn tijd maar ook de onvermijdelijke sanering van de gronden speelde een rol. Zoals zoveel sites aan het kanaal was ook deze erg vervuild, een erfenis uit het zware industrieverleden van de Zennestad. Dat verklaart ook meteen waarom de werken, die al in 2013 gestart waren, pas dit jaar helemaal voltooid werden. Eind september verhuisden de rusthuisbewoners al naar hun nieuwe onderkomen. Voor de naamgeving werd een beroep gedaan op de Vilvoordse bevolking. Het winnende voorstel ‘Filfurdo’, verwijst naar een document uit 779 waarin de toenmalige naam van Vilvoorde voor het eerst ter sprake kwam.

“De gloednieuwe zorgsite herbergt in de eerste plaats een woonzorgcentrum van 181 kamers ter vervanging van Ter Linde”, zegt OCMW-voorzitter Jan Anciaux. “Maar er is ook een kortverblijf van 10 woongelegenheden voorzien, een dagverzorgingscentrum (De Poort) in samenwerking met de Landelijke Thuiszorg en een lokaal dienstencentrum (De Meer). In kinderdagverblijf De Kikker dat in samenwerking met Felies vzw wordt gerund, kunnen dan weer 14 kinderen worden opgevangen. Voor het OCMW en andere sociale organisaties is er ook een centrale keuken voorzien.”

“De minister (Jo Vandeurzen, red.) noemde het een van de beste voorbeelden in Vlaanderen omdat je er alles terugvindt wat maar met de huisvesting van senioren te maken heeft”, legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit. “Je vindt er een perfect samengaan van een publieke voorziening zoals het OCMW-rusthuis met private voorzieningen zoals het kinderdagverblijf en het dienstencentrum.”

Voor Bonte is het moderne complex bovenal een hefboom in die zone van de Watersite-stadsvernieuwing. “Deze bruisende site zal een positief effect hebben op dat stadsdeel. Het is een statement dat gemaakt wordt in de wijk Broek.”

Dat daar een serieus prijskaartje aan vasthangt, weet Bonte ook. Het rusthuis kostte 36,5 miljoen euro, meteen ook de grootste investering van de stad ooit. Het OCMW kreeg voor de bouw wel een subsidie van 13,5 miljoen euro van de Vlaamse overheid. “We zullen dit ook mee financieren door het te gelde maken van de oude rusthuissite.”

De afdeling in de Vaartstraat, het zogenaamde Ter Linde II, wordt begin volgend jaar afgebroken. “Het is dan ook volledig afgeleefd. De andere afdeling, Ter Linde I in de Vlaanderenstraat, staat grotendeels leeg. De cafetaria wordt wel nog gebruikt door bewoners van de serviceflats die er komen eten. Op termijn zal het mogelijk de administratie van het nieuwe nog op te richten Zorgbedrijf huisvesten. Het kan ook dienst doen om verenigingen die op zoek zijn naar infrastructuur onderdak te bieden en ook een deel van het stadsarchief kan er in ondergebracht worden.”

Wat nu met het oude OCMW-rusthuis? “De afdeling in de Vaartstraat, het zogenaamde Ter Linde II wordt begin volgend jaar afgebroken”, zegt OCMW-voorzitter Jan Anciaux (N-VA) “Het is dan ook volledig afgeleefd. De andere afdeling, Ter Linde I in de Vlaanderenstraat, staat grotendeels leeg. De cafetaria wordt wel nog gebruikt door bewoners van de serviceflats die er komen eten. Op termijn zal het mogelijk de administratie van het nieuwe nog op te richten Zorgbedrijf huisvesten. Het kan ook dienst doen om verenigingen die op zoek zijn naar infrastructuur onderdak te bieden en ook een deel van het stadsarchief kan er in ondergebracht worden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise