“Zelfs geen veilige fiets- en voetpaden op hoofdassen”

 

Nog steeds zijn er grote stukken op drukke Grimbergse verkeersassen die het zonder fiets- of voetpad moeten stellen. “En er is niet meteen perspectief op beterschap”, klaagde oppositiepartij Vernieuwing aan tijdens een ludieke actie. Volgens het gemeentebestuur wordt er echter wel degelijk aan de knelpunten gewerkt.

“Meest in het oog springend is de situatie langsheen de drukke Zijpstraat”, zegt fractieleider Bart Laeremans. “Het gaat hier om de verbindingsweg tussen Grimbergen en Kapelle-op- den-Bos, waar héél snel wordt gereden. Niettemin eindigt het enige stukje fietspad bruusk op de grens van Nieuwenrode en Humbeek. Langs de Humbeekse kant moeten fietsers noodgedwongen de rijweg op. Ook voor voetgangers is de situatie geen lachertje: tijdens de zomermaanden ligt de graskant er meestal ongemaaid bij. Wij willen dat er werk wordt gemaakt van een rood betonfietspad en van een voetpad in dolomiet langs weerskanten van de weg.

Ook langs de drukke Meerstraat moeten er volgens Vernieuwing dringend behoorlijke fiets- en voetpaden komen. En ook de doortrekking van de fietspaden langs de Humbeeksesteenweg tussen de Veldkantstraat en het kanaal is broodnodig. Ook dit traject is levensgevaarlijk door het zware vrachtverkeer dat daar voorbijraast.”

“Voor al die punten zijn er projecten lopende of zitten er in de pijplijn”, reageert schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld). “Wat de Zijpstraat betreft heeft de gemeente een goedgekeurd project op stapel staan waarbij heel die verbinding wordt aangepakt. Deze week starten de gesprekken hierover met Aquafin en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Voor de Meerstraat werd een gemeentelijk investeringsproject ingediend bij diezelfde VMM. Bedoeling is hier zowel de wegenis, als de voet- en fietspaden en de nutsvoorzieningen te verbeteren. Langs het kanaal wordt dan weer in een eerste fase gewerkt aan de fietsostrade, een 4 meter breed fietspad vanaf Brussel tot de Verbrande Brug.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise