Kinderverzorgster ontslagen na 'grensoverschrijdend gedrag'

 

De stad heeft een kinderverzorgster van de stedelijke kribbe Kadeeke ontslagen wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. Ze zou de haar toevertrouwde kinderen ‘hardhandig hebben aangepakt’. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling liet zich in een brief kritisch uit als zou de stad de zaak niet goed hebben aangepakt. Volgens schepen Fatima Lamarti (sp.a) werd echter wel meteen ingegrepen. Er wordt nu met het Vertrouwenscentrum aan een charter gewerkt over hoe om te gaan met dergelijke gevallen.

Het stedelijk kinderdagverblijf KaDeeke bevindt zich sinds vorig jaar in een gloednieuwe vestiging aan de Nieuwe Rolleweg 151 en biedt plaats aan 110 kindjes.

De feiten dateren van een paar maanden terug. Het is niet bekend wat de kinderverzorgster precies heeft misdaan al is duidelijk dat ze de kinderen hardhandig heeft aangepakt. Ze werd intussen door het college ontslagen. De motivatie van de beslissing laat weinig aan de verbeelding over: “Gelet op de ernst van de feiten met als verzwarende omstandigheden dat het hier gaat om een heel kwetsbare doelgroep, namelijk kinderen tussen 0 en 3 jaar”.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling stuurde de stad een kritische brief over de nogal povere opvolging door de stad. Zo moest de hoofdverantwoordelijke van de kribbe alleen op overleg komen. “Ik kan niet ingaan op de concrete zaak omwille van het beroepsgeheim”, zegt Patsy Verhaert van het Vertrouwenscentrum. “We zijn echter absoluut met deze zaak bezig in overleg met de stad. Daarnaast zijn we samen een charter aan het opstellen dat dient als een soort draaiboek over hoe om te gaan met dit soort gevallen.”

Volgens schepen Fatima Lamarti (sp.a) heeft de stad zich in deze niks te verwijten. “Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en de stappen ondernomen die we moesten nemen. Verder wil ik hier geen commentaar op geven want het gaat om een personeelsdossier.”

“Of de betrokken ouders van de zaak op de hoogte werden gebracht? Ouders worden sowieso ingelicht over wat er gebeurt in het kinderdagverblijf…”

Lamarti geeft wel toe dat er aan een charter gewerkt wordt met het Vertrouwenscentrum. “Wat is grensoverschrijdend? Bedoeling is om duidelijk vast te leggen wat kan en wat niet en wanneer de lijn overschreden wordt. Dit willen we ook bespreekbaar maken.”

Ook bij Kind en Gezin zou er een dossier zijn over de zaak maar dat kon men gisteren niet bevestigen. De verantwoordelijke van de crèche was niet bereikbaar voor commentaar. Bij de politie werd tot op heden geen klacht ingediend.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise