Open Vld kant zich tegen Turks cultuurcentrum

 

De komst van een Turks cultuurcentrum op de Grimbergsesteenweg zorgt voor deining binnen de coalitie. CD&V en Groen gaven in het schepencollege groen licht voor de bestemmingswijziging, alleen de drie Open Vld-schepenen stemden tegen. “In tegenstelling tot de burgemeester begrijpt Open Vld wél dat de omwonenden ongerust zijn”, klinkt het. “De toekomstige leefbaarheid van Strombeek-Bever komt door dit project onder zware druk te staan.” De partij gaat dan ook in beroep bij de provincie tegen de beslissing.

Het schepencollege heeft groen licht gegeven om het Turks cultuurcentrum van de Villegasstraat naar de Grimbergsesteenweg te verhuizen. Een beslissing die bij de nieuwe buren niet op applaus onthaald wordt en dat uitte zich eerder al in een 300-tal bezwaarschriften. Zij vrezen vooral verkeersoverlast en parkeerproblemen.

“Op stedenbouwkundig vlak zijn er geen problemen, en dus hebben we de aanvraag goedgekeurd”, liet burgemeester Marleen Mertens (CD&V) eerder optekenen. “We begrijpen de onrust bij de omwonenden niet. De vzw Hicret heeft al langer een cultuurcentrum in de Villegasstraat, en daar waren nooit problemen. Ik verwacht dus ook niet dat die er na de verhuis wel zullen zijn.”

Een en ander zorgt wel voor tweespalt in de coalitie want de drie Open Vld-schepenen stemden tegen de bestemmingswijziging. De partij gaat ook in beroep tegen de beslissing bij de provincie.

“In tegenstelling tot de burgemeester begrijpt Open VLD wél dat omwonenden ongerust zijn”, zegt voorzitter Patrick Vanbinst. “Er zijn namelijk verschillende stedenbouwkundige problemen waardoor deze bestemmingswijziging niet mag verleend worden. Zo gaat het hier niet over een klein initiatief, maar over een echt Turks cultureel centrum, dat verhuist van een voormalig klein cafeetje in de Villegasstraat naar een groot handelspand op de Grimbergsesteenweg. Gezien de aanvraag uitgaat van Brusselse vzw Communauté Musulmane de Belgique valt ook een grote instroom uit het Brusselse te verwachten, wat uiteraard niet rijmt met een ‘lokaal initiatief’.”

Volgens Open Vld is de parkeergelegenheid ook totaal ontoereikend. “In de aanvraag tot bestemmingswijziging is nergens sprake van dat er parkeerplaatsen worden voorzien. Dit staat niet in verhouding tot het aantal verwachte bezoekers. De Grimbergsesteenweg en omgeving wordt bovendien gekenmerkt door een mix van woongelegenheden en kleine handelszaken. Daart hoort een moskee met koranschool niet in thuis.”

Open VLD stelt zich ook luidop de vraag “of Strombeek-Bever nood heeft aan een ‘cultuurcentrum’ dat in essentie gericht is op de afwijzing van onze westerse manier van leven en het behoud van het Vlaams karakter van de gemeente eens te meer bemoeilijkt”.

“De conclusie is dat stedenbouwkundig gezien deze bestemmingswijziging niet kan”, vervolgt Vanbinst. “De regels moeten voor iedereen gelijk te zijn. De toekomstige leefbaarheid van Strombeek-Bever komt door dit project onder zware druk te staan. Daarom zullen wij bij de provincie klacht indienen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise