Gouverneur schorst aanstelling firma Deloitte

 

De gouverneur heeft de aanstelling van de firma Deloitte door de stad Vilvoorde geschorst. Die moest de gebreken in de krakkemikkige boekhouding helpen rechttrekken. Maar het consultancybureau was zelf al betrokken bij de audit van de jaarrekening 2015. De stad maakt zich sterk dat de aanstelling uiteindelijk toch zal aanvaard worden, mits bijkomende motivering.

Een paar maand geleden kwam aan het licht dat de boekhouding van de stad Vilvoorde voor 2015 totaal niet klopte. Enkele miljoenen euro konden niet verantwoord worden. Een privéconsultant moest de zaken helpen rechttrekken. Maar nu heeft de gouverneur dus geoordeeld dat die niet op een correcte manier werd aangesteld. Deloitte zou namelijk met het argument van haar kennis van de voorgaande opdracht deze nieuwe aanstelling in de wacht gesleept hebben. En dat kan niet volgens de normale spelregels van de mededinging.

De oppositie is dan ook niet mals voor de meerderheid. “Het schepencollege en de schepen van financiën in het bijzonder gaat alweer met de billen bloot’”, zegt gemeenteraadslid Alain Van Hende (Vilvocraten) die de klacht indiende. “De onzorgvuldigheid waarmee er wordt bestuurd neemt stilaan onaanvaardbare proporties aan.”

Ook CD&V laat zich niet onbetuigd. “De consultant die de fouten in de boekhouding moet rechttrekken, werd door het stadsbestuur zelf op een foute manier aangesteld. Als dit zou gebeuren op 1 april, zou niemand het geloven”, sneert fractieleider Peter Van Kemseke. “De manier waarop de stad Vilvoorde omgaat met zijn financiën getuigt van puur amateurisme. Intussen zullen we weer wat langer moeten wachten tot we de echte financiële toestand van Vilvoorde kennen.”

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) begrijpt de houding van de oppositie niet. “Zij waren nochtans ook voorstander van snel en doortastend optreden om de boekhouding recht te trekken. In die optiek was de aanstelling van Deloitte de meest evidente keuze, zeker als ze dan ook nog gewoon de beste kandidaat blijken. We moeten ons nog beraden over onze reactie maar we maken ons sterk dat als we deze beslissing extra motiveren we toch nog het fiat krijgen van de gouverneur. Zodat we zo snel mogelijk de werkzaamheden kunnen hervatten.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise