Getouwtrek rond ondergrondse parking blijft duren

 

De procedureslag en het politiek getouwtrek rond de ondergrondse parking blijft duren. Nu heeft gouverneur Lodewijk De Witte de beslissing geschorst die de stad in september nam om een extern bureau aan te stellen ‘voor de opvolging van de technische aspecten van de bouw parking onder de Grote Markt. Dat gebeurde na een klacht van oppositieraadslid Alain Van Hende (Vilvocraten). Volgens hem loopt het project nu andermaal vertraging op, al wordt dat door burgemeester Bonte weerlegt.

Vilvoorde wil zoals bekend onder de Grote Markt een parking aanleggen met plaats voor 195 plaatsen en stelde een extern bureau aan voor de opvolging van de technische aspecten van de bouw ervan vermits er binnen de stadsdiensten hiervoor geen expertise aanwezig was. Vilvoorde koos hiervoor het studiebureau dat zich al sinds eind 2013 met deze parking bezighield in het kader van een andere overheidsopdracht. In haar motivering wees Vilvoorde op het feit dat ‘dit bureau in dit dossier over de nodige voorkennis beschikt die niet door een ander kan aangeleverd worden’.

Deze beslissing werd nu echter geschorst omdat deze toewijzing gebeurde in het kader ‘van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ waarbij dus geen andere bedrijven konden meedingen.

Burgemeester Hans Bonte legt zich neer bij het oordeel ‘al is een en ander voor interpretatie vatbaar’. “De aanbestedingsprocedure is al opnieuw opgestart en zit in de laatste fase. Op een paar dagen na zal dit dan ook geen vertraging voor de werken veroorzaken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise