"Stedelijke boekhouding is één grote chaos"

 

De boekhouding van de stad Vilvoorde is één grote knoeiboel. Dat stelt Alain Van Hende (Vilvocraten) vast. Een en ander kwam aan het licht tijdens twee onafhankelijke audits. “De stad moet zelfs een consultancy-bureau inschakelen om de gebreken te herstellen. Dit zal de belastingbetaler nog eens 58.000 euro extra kosten.” Van Hende vraagt het ontslag van bevoegd schepen Jo De Ro (Open Vld). Die ontkent de problemen niet. “Maar ik wil net mijn verantwoordelijkheid nemen door ze op te lossen.”

Uit een verplichte audit van het autonoom gemeentebedrijf en een door de stad gevraagde audit van de jaarrekening 2015 van de stad Vilvoorde blijkt dat er ernstige boekhoudkundige tekortkomingen zijn.

“Het auditbureau stelde zelfs vast dat de jaarrekening 2015 gewoonweg geen getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de stad”, aldus Van Hende. “Zo werd een bankrekening met een saldo van 142.811,71 euro niet opgenomen in de balans. Ook de andere vaststellingen zijn hallucinant: boekingen gebeuren vaak zonder verantwoordingsstukken, sommige facturen worden niet ingeboekt, andere zijn zelfs al jaren onvindbaar. Verder worden klanten en leveranciers onvoldoende opgevolgd en de boekhouding houdt onvoldoende rekening met de in de begroting ingeschreven kredieten. Ook ramingen zijn onnauwkeurig.”

“Zowat alles dus dat kan verkeerd lopen in een boekhouding”, benadrukt Van Hende. “Sommige zaken gaan zelfs al 10 jaar terug. De bevolking wordt dus al al die tijd voorgelogen over de financiële toestand van de stad. Dit is onaanvaardbaar. Eén van de geconsulteerde revisoren met een zeer lange staat van dienst sprak openlijk van ‘nooit in zijn carrière vertoonde financiële gebreken’.

De stad zag zich uiteindelijk verplicht om een consultancy-bureau in te schakelen om de gebreken te proberen herstellen. “Dit zal de Vilvoordse belastingbetaler nog eens 58.000 euro extra kosten.”

Voor Van Hende heeft schepen van Financiën Jo De Ro de bonen gefret. “Het zou de schepen sieren dat hij zijn volle politieke verantwoordelijkheid neemt. De Vilvoordse belastingbetalers, die al onder zware fiscale druk gebukt gaan, verdienen een veel beter beheer van hun euro’s.”

“Het klopt dat de audits ernstige problemen aan het licht hebben gebracht”, geeft De Ro toe. “Op basis van deze bevindingen heeft het stadsbestuur beslist om samen met de firma Deloitte de problemen zo snel als mogelijk aan te pakken. Het is de afspraak dat het grootste deel van de bemerkingen moet zijn opgelost tegen het neerleggen van de jaarrekening 2016, die de stad einde maart 2017 moet indienen bij de hogere overheid. Naar de toekomst toe is het van groot belang dat we betere procedures rond interne controle en verbeterde financiële en administratieve processen uitwerken om dit soort zaken te vermijden. We zullen dit doen in volledige transparantie met de leden van de gemeenteraad.”

Van ontslag wil De Ro niet horen. Hij wil naar eigen zeggen net zijn politieke verantwoordelijkheid nemen. “Ik wil alle problemen uit het verleden nu tot op het bot uitspitten en ten gronde aanpakken. We gaan op zo kort mogelijke termijn de problemen oplossen en de werking van de dienst Financiën op punt stellen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise