“Gloednieuwe campus voor sport en cultuur”

 

Er komt een moderne sporthal en vernieuwd cultureel centrum in Koningslo. Die moeten de huidige totaal verouderde infrastructuur vervangen. Het zopas goedgekeurde budget 2017 voorziet de eerste middelen voor deze investering van in totaal 5,5 miljoen euro. Andere opvallende post is de uitbreiding de stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor ruim een half miljoen euro. Daarnaast is er ook een belangrijk investeringsprogramma om de klimaatdoelstellingen van Vilvoorde te halen.

De gemeenteraad heeft zopas de begroting 2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. Daarin worden de eerste middelen voorzien voor de totale vernieuwing van de sport- en culturele infrastructuur in Koningslo. “Het bestaande culturele centrum zal grondig worden gemoderniseerd en de bestaande afgeleegde sportinfrastructuur zal vervangen worden door een moderne sporthal”, schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld) uit. “De totale investering voor deze werking bedraagt 5,5 miljoen euro en zit gespreid over de periode 2017-2019. Samen met de uitbreiding van de stedelijke basisschool De Puzzel ontstaat zo midden in de wijk Koningslo een campus waar onderwijs, cultuur en sport hand in hand gaan.”

Ook het stijgend succes van de stedelijke academie vergt ook inspanningen. “Meer dan een half miljoen euro zal worden geïnvesteerd om de bestaande infrastructuur in de Bolwerkstraat uit te breiden. Bovenop het bestaande gebouw zal een nieuwe verdieping verrijzen. Deze investeringen zijn voor 100% te dragen door de stad aangezien de Vlaamse overheid geen subsidies voor academies geeft.”

Daarnaast is er een belangrijk investeringsprogramma om de klimaatdoelstellingen van Vilvoorde te halen. Zo wordt er vanaf 2017 meer dan 900.000 euro uitgetrokken om de stedelijke gebouwen minder CO2 te laten uitstoten en meer hernieuwbare energie op te wekken. “2,7 miljoen euro gespreid over 2017, 2018 en 2019 wordt er geïnvesteerd om stadsgebouwen beter te isoleren, warmte te recupereren en om groene energie te produceren.”

“We hebben een meerjarenplan en budget dat ruim de voorwaarden haalt die Vlaanderen ons oplegt”, aldus De Ro. “Begin 2017 zal het schepencollege ook nog beslissingen nemen over de inzet van de extra middelen (1,5 miljoen euro) die we krijgen van de Vlaamse regering voor onze centrumfunctie. Deze middelen moeten geïnvesteerd worden in een betere dienstverlening voor de Vilvoordenaars.”

De oppositie is zoals verwacht minder enthousiast. Fractieleider Peter Van Kemseke vat het financieel beleid samen in één woord: ‘belastingen’. ‘Deze coalitie heeft niet alleen de onroerende voorheffing fors verhoogd, maar nog heel wat andere kosten worden op de Vilvoordenaar afgewenteld.”

Alain Van Hende (Vilvocraten) merkt op dat het effect van de voorgestelde maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen volledig teniet zullen worden gedaan door de ondergrondse parking omdat die zal leiden tot een zeer grote CO2-uitstoot. Van Hende heeft naar eigen zeggen ook aan de hogere overheid gevraagd het budget voor 2017 te schorsen en het bestuur te verplichten om te werken met voorlopige twaalfden ‘totdat de budgettaire chaos op het Vilvoords stadhuis is opgekuist’.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise