Brusselsesteenweg na zeven maanden weer open

 

De Brusselsesteenweg, de belangrijkste verkeersader tussen Vilvoorde en Brussel, is eindelijk terug open. Weliswaar maar over één rijstrook en enkel voor personenwagens. Zwaar vrachtverkeer blijft er verboden. Mogelijk zelfs definitief. Daarvoor is het wachten tot de saneringswerken aan de beschadigde riolering zijn uitgevoerd, gepland voor komend najaar. De verbindingsweg langs het kanaal was al sinds 20 mei afgesloten nadat scheuren in het wegdek waren vastgesteld.

Op 20 mei jongstleden besliste burgemeester Hans Bonte (Sp.a) om de Brusselsesteenweg ter hoogte van de wijk Lenterik af te sluiten voor het verkeer. Ter hoogte van de oeverwerken van Waterwegen en Zeekanaal NV werden namelijk scheuren in het wegdek vastgesteld. Achteraf bleek ook dat de schade aan vooral de riolering erg groot was.

De werfinrichting van deze oeverwerken kan intussen verkleind worden waardoor er opnieuw een baanvak vrijkomt. De oeverwerken blijven voortlopen, maar zullen grotendeels verder vanop het water worden georganiseerd. Gisteren werd de werf opgekuist en de signalisatie aangepast. Het baanvak dat vrijkomt, wordt vanaf vandaag opengesteld voor alternerend verkeer via tijdelijke verkeerslichten. Enkel voor personenwagens weliswaar. Ook voor voetgangers en fietsers is er ruimte voorzien.

“Het baanvak langsheen de woningzijde blijft omwille van veiligheidsredenen afgesloten”, zegt burgemeester Bonte. “De riolering is er ingezakt met alle risico’s vandien.”

Het verbod voor vervoer hoger dan 3,5 ton blijft dan ook gelden. Vrachtwagens moeten de omleiding via de Woluwelaan blijven volgen. Het is zelfs onduidelijk of er ooit nog zwaar verkeer over de steenweg zal denderen. “Dat kan ik op deze moment niet zeggen. We zullen dit moeten bekijken samen met de andere betrokken partijen.”

Vast staat dat er in de ‘nieuwe’ situatie geen verandering komt voor de rioleringswerken, die gepland staan in het najaar van 2017.

Momenteel hebben zowel Grimbergen, Vilvoorde als Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zeggenschap hebben over de weg, en dat maakt het er niet eenvoudiger op. Bedoeling is om de weg onder één beheerder te krijgen.

“We nemen nu die rioleringswerken nog op ons omdat we de mensen die er wonen niet in de steek willen laten maar er moet een globale en definitieve oplossing komen. Dus tegen dan moeten we beslissen wat voor functie die weg krijgt in de toekomst en welk verkeersregime er zal gelden. En dus ook of er nog zwaar verkeer wordt toegelaten.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise