Minstens 50 jobs bedreigd bij Vinçotte

 

Bij Vinçotte, het grootste controle-organisme van ons land, met vestigingen op de Leuvensesteenweg en de Olieslagerlaan in Vilvoorde, staan 50 jobs op de helling. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn de afdelingen Asbestcontroles, Bodeminspectie en de laboratoria gedoemd om te verdwijnen. “De directie zegt naar ‘de meest geschikte oplossing te zoeken’ maar wij vrezen het ergste.” zegt vakbondssecretaris Geertje Troch (LBC-NVK).

Vinçotte is een zuiver Belgisch inspectiebedrijf en het grootste controle-organisme van België, met bijna 1.700 werknemers in eigen land en zowat 1.000 personeelsleden in de buitenlandse vestigingen. Ook daar zouden 800 jobs op de heling staan.

De bedreigde afdelingen en laboratoria huizen in een gebouw op de Everest-kantorensite in Vilvoorde. Er is geen plaats meer voor binnen het bedrijf, zo kregen de bonden te horen. “Zij zijn gedoemd om te verdwijnen en dus ook de 50 jobs. Op welke manier, is nog de vraag, zegt vakbondssecretaris Geertje Troch (LBC). “Wij zijn bang dat Vinçotte in de komende weken nog meer onheil zal aankondigen.” In de hoofdvestiging in de Olieslagerlaan werken 300 mensen, en er zijn nog eens 300 man extern inspectiepersoneel aan verbonden.

De vakbonden spreken van een ‘hakbijloperatie zonder noodzaak’. “De tewerkstelling van veel werknemers is bedreigd, terwijl er helemaal geen problemen van welke aard dan ook zijn. Het bedrijf is financieel gezond en de positie op de inspectiemarkt is en blijft stabiel.”

De bonden en het personeel zijn naar eigen zeggen beducht voor de toekomstplannen van de nieuwe directeur, die de structuren ingrijpend wil veranderen. “Hij wil het aantal werknemersafgevaardigden drastisch verminderen en wil, na 30 jaar van overlegtraditie, een einde maken aan de kaderdelegatie; en dat in een bedrijf met méér dan 600 kaderleden. Zo wil de nieuwe algemeen directeur duidelijk de onderhandelingen over volgende herstructureringen en cao’s ondermijnen en de werknemersvertegenwoordigers verzwakken. Ook de hiërarchische en operationele structuren worden totaal veranderd per 1 januari 2017.”

De vakbonden kregen te horen dat ze vanaf midden oktober zullen worden uitgenodigd voor onderhandelingen over alle bestaande ondernemingsakkoorden. “In eerste instantie trachten we nu via overleg de 50 bedreigde personeelsleden die op de site in de Leuvensesteenweg werken binnen de groep te houden. “Waarom een verandering van bedrijfsstructuren zoveel jobs moet kosten, is een compleet raadsel”, gaat Troch verder.

“Vinçotte is winstgevend en heeft centen om te investeren. In zowat alle activiteiten is de omzet aan het groeien. De bedrijfstop kijkt op geen euro en organiseert voor het personeel een zomerbarbecue en een groot nieuwjaarsfeest. Voor de klanten worden commerciële initiatieven gefinancierd.”

“Wij hebben de stellige indruk dat het hier gewoon gaat om de jacht op meer winst”, klinkt het verder. “En daar knelt het schoentje. Vinçotte is opgebouwd rond een vzw-structuur en heeft geen aandeelhouders of notering op de beurs. Veiligheid mag immers niet worden gecommercialiseerd. Zoiets zou ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid. Waar moet die grotere winst dan voor dienen?” Vanmorgen voerden de bonden actie aan de bedreigde afdelingen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise