“Meerderheid is bezig met uitverkoop”

 

Volgens oppositiepartij N-VA is de meerderheid bezig aan een ‘uitverkoop’. “Na de buurtweg op parking C wordt nu ook OCMW-grond in een woonuitbreidingsgebied versneld ‘verpatst’ aan een projectontwikkelaar. En dat voor amper 6 bijkomende flats voor bejaarden terwijl op de gronden minstens 75 assistentiewoningen gebouwd kunnen worden”, klinkt het. Volgens OCMW-voorzitter Trui Olbrechts (CD&V) is dat uit de lucht gegrepen. “We hebben ons gebaseerd op officiële schattingsverslagen.”

De leden van de OCMW-raad kregen recent een ruilvoorstel voorgeschoteld van een projectontwikkelaar. Daarbij zouden twee reservegronden van het OCMW aangesneden worden om deze in één ruilovereenkomst te voegen bij een perceel van 11 are aan de Waardbeekdreef gekocht door dezelfde ontwikkelaar. Het betreft hier een perceel bouwgrond van 20 are aan de Waardbeekweg en een perceel van 41 are 50 centiare in woonuitbreidingsgebied langsheen Beigemveld.

“In ruil krijgt het OCMW een onroerende teruggave in volle eigendom van een stukje grond van 4 are 90 centiare met daarop 6 kleine basis afgewerkte seniorenflatjes aan de Waardbeekweg”, zegt OCMW-raadslid Philippe Decrock (N-VA) “Volgens bepaalde gedateerde schattingsverslagen zou de ruil volgens de meerderheid financieel een evenwichtige deal zijn. Maar dit is zeer naief en zeker niet realistisch.

Wie de prijs van de gronden en flats in rekening brengt zal al snel tot de conclusie komen dat het OCMW hier belangrijke gronden weggeeft en dat enkel de projectontwikkelaar hier aan wint. Op de OCMW gronden, die in de ruil vervat zitten, kunnen bijvoorbeeld meer dan 75 assistentiewoningen worden gebouwd. De gemeente heeft hieraan meer nood dan aan 6 seniorenflats.”

“De nood aan huisvesting voor senioren is accuut en groot in onze gemeente”, reageert OCMW-voorzitter Trui Olbrechts. “Op de wachtlijst voor de serviceflats in Ter Borre staan meer dan 100 mensen en ook in woonzorgcentrum Ter Biest is de wachtlijst bijzonder lang. Nu krijgen we de kans om op een stukje grond naast ons woonzorgcentrum zes bijkomende serviceflats te bouwen. Wie kan daar iets op tegen hebben?”

“Dat de ruil onevenwichtig is? Dat is een mening die zij hebben. Wij hebben ons gebaseerd op officiële schatingsverslagen. Daaruit blijkt dat we voor de twee gronden een goede zaak doen. Voor de ene gaan we van een grondwaarde van 75 euro per m2 naar 110 euro per m2 en voor de andere van 100 euro per m2 naar 150 euro per m2. Als je alles in de weegschaal legt doen we dus een goede zaak.

Ik verschiet ervan dat zij denken dat we daar zomaar 75 serviceflats kunnen neerpoten. Ik zie niet in hoe dat kan. Dat zijn twee stukken gronden die helemaal ingesloten liggen. Daar ligt zelfs geen straat. Ik blijf erbij dat dit een goede zaak is voor de huisvesting van senioren. Iets waar al veel over nagedacht is de voorbije jaren en nu doen we er effectief iets voor.”

De hele ruilovereenkomst werd door de meerderheid van de OCMW-raad goedgekeurd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise