Grotere sociale winkel en inloopcentrum

Vanaf september zitten de sociale winkel en het inloopcentrum van CAW Halle-Vilvoorde op één locatie. Vier jaar geleden heeft CAW Halle-Vilvoorde een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid om het pand van de vroegere strijkwinkel op de Mechelsesteenweg 55 te kopen. In 2014 heeft Minister Vandeurzen de aanvraag goedgekeurd en een subsidie toegekend. De sociale winkel Idem Dito en het inloopcentrum zullen hier binnenkort intrekken.

De sociale winkel biedt een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor noodhulp: een winkelpunt met kwaliteitsvolle producten aan een lage prijs, waarbij men zelf de basisproducten kan kiezen en betalen. De laatste jaren is het aantal bereikte gezinsleden enorm gegroeid. “Ons kleine winkeltje op de Stationlei kon de vraag niet meer aan, we moesten wel verhuizen naar een groter pand”, zegt Jo Vanmechelen, adjunct-directeur.

Een inloopcentrum is dan weer een plek waar men kan binnenspringen, even tot rust kan komen, en kan kennismaken met anderen. Men kan er ook praktische, dagelijkse dingen regelen: paperassen, de was en de plas, iets opzoeken op de computer,… Indien men nood heeft aan een gesprek met een hulpverlener, dan is er altijd een CAW-medewerker aanwezig die luistert en de persoon verder helpt.

Vanaf september zijn de sociale winkel ‘Idem Dito’ en het inloopcentrum ‘Komma binnen’ daar te bereiken. “Met beide diensten op één locatie willen we ontmoeting faciliteren om het sociaal isolement te doorbreken”, aldus Jo Vanmechelen. “We leven in een samenleving waar steeds meer mensen in armoede terecht komen, zeker in deze regio. Het is belangrijk om die mensen op te vangen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise