Bonte verzegelt dubieuze autohandel

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, heeft beslist om met onmiddellijke ingang de site op de hoek van de Gillekensstraat met de Schaarbeeklei te verzegelen.

De beslissing is gebaseerd op de resultaten van een grondige inspectiebeurt op dinsdag 14 juni waarbij de stedelijke diensten milieu en ruimtelijke ordening, de sociale- en arbeidsinspectie, de FOD Financiën en FOD Economie en de lokale en federale politie ter plekke de nodige onderzoeken deden.

“Het bleek in de praktijk te gaan over drie verschillende juridische entiteiten die zich bevonden op dezelfde site, maar met geen enkele reglementering in orde bleken. Het heeft er alle schijn van dat hier meer sprake is van illegale afvalhandel richting buitenland dan van autohandel. Er werden verschillende processen verbaal opgemaakt en het dossier wordt overgemaakt aan het parket”, aldus burgemeester Bonte.

Deze inspectie vloeit voort uit de Vilvoordse acties in het kader van het Kanaalplan, waarbij ook de illegale economie in het vizier wordt genomen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise